Vízia

Zabezpečiť také prostredie, ktoré podporuje čo najvyššiu mieru sebestačnosti a autonómie prijímateľa sociálnej služby a zároveň poskytuje odborné a profesionálne správne a bezpečné služby. Dosiahnutie vysokej kvality ponúkaných služieb prostredníctvom napĺňania štandardov kvality tak, aby sa kvalita ponúkaných služieb stala prirodzenou súčasťou a hodnotou prijímateľov aj zamestnancov a všetkých zainteresovaných strán. Reprezentovať kvalitou a vysokou úrovňou poskytovaných sociálnych služieb svojho zriaďovateľa - mesto Košice. Prijímateľom sociálnej služby vytvoriť druhý domov.

Strategický cieľ

Uplatňovaním postupov, metód a techník sociálnej práce, vylepšovaním a modernizáciou prostredia, skvalitňovať služby zamerané na uspokojovanie individuálnych potrieb prijímateľov sociálnej služby a efektivitu hospodárenia s finančnými prostriedkami.

Politika kvality

Postarať sa o vyššiu kvalitu života prijímateľov sociálnych služieb, vytvoriť pre nich také prostredie, v akom by sme radi strávili jeseň života aj my. Svoju prácu robíme srdcom, v pokore, s úctou a rešpektom.

Poslanie

Poskytovať kvalitné sociálne služby v súlade so základnými ľudskými právami a slobodami, prirodzenou ľudskou dôstojnosťou a podporou zmysluplného a čo najsamostatnejšieho života.

Transparentná organizácia

„Svet robí cestu ľuďom, ktorí vedia kam idú.“ (Ralph Waldo Emerson)

ČÍTAŤ ĎALEJ
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this