Stravovanie dôchodcov

Jedálny lístok

Zariadenie pre seniorov

Viac informácií

Zariadenie opatrovateľskej služby

Viac informácií

Prepravná služba

Viac informácií

S-fon Monitorovanie a signalizácia

Viac informácií

Pracovné ponuky

Viac informácií

POĎAKOVANIA

Viac informácií

Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4, Košice


    Recepcia: +421 55 796 65 22