História

Zariadenie pre seniorov na  Garbiarskej ulici č. 4 v Košiciach bolo uvedené do prevádzky v roku 1979. Pôvodne bolo projektované ako Domov-Penzión pre dôchodcov a s jeho výstavbou sa začalo v roku 1975. Prví dôchodcovia začali do zariadenia nastupovať v apríli roku 1979 a celková kapacita zariadenia bola 162. V roku 1983 prirodzenou reprofiláciou 60-tich miest sa rozšírili sociálne služby o Domov dôchodcov. Dnes má zariadenie kapacitu 190 prijímateľov sociálnej služby.

K 1.1.2008 vzniklo Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice (SSPmK) ako nástupnícka organizácia Domova dôchodcov.

Zastrešuje:

  • Zariadenie pre seniorov Garbiarska 4, Košice (ZpS)
  • Zariadenie opatrovateľskej služby, Južná trieda 23, Košice (ZOS)