História

Zariadenie opatrovateľskej služby sídli na Južnej triede č. 23 v Košiciach.

Do prevádzky bolo uvedené 17.02. 2006 a do 31.12.2007 bolo v správe Magistrátu mesta Košice.

Následnou delimitáciou 01.01.2008 prešlo zariadenie do pôsobnosti Strediska sociálnej pomoci mesta Košice.