Stravovanie dôchodcov

==================================================================================================

Zodpovedný pracovník:

Jana Hojnošová, vedúca stravovacieho úseku, tel.č.: 796 65 11, mobil: 0907 719 458, mail: stravovaci.usek@sspmk.sk

Celodenné stravovanie je zabezpečené len pre prijímateľov pobytovej sociálnej služby v Zariadení pre seniorov, a to vlastnou kuchyňou, strava sa podáva v jedálni Strediska sociálnej pomoci mesta Košice, na Garbiarskej 4.

V rámci obedov sa pripravujú 4 druhy stravy:

 • racionálna
 • diabetická
 • šetriaca
 • bezlaktózová (len pre klientov ZpS SSPmK)

Poberateľmi obedov sú:

 • prijímatelia sociálnych služieb ZpS, terénnej opatrovateľskej služby (forma donášky prostredníctvom zamestnanca príslušnej MČ)
 • zamestnanci SSPmK
 • dôchodcovia z MČ Košice – Staré mesto
 • dôchodcovia z MČ Košice – Sever
 • dôchodcovia z MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce
 • dôchodcovia z MČ Košice – Západ
 • zamestnanci iných organizácií, ktorí vykonávajú práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru súvisiacich s prevádzkou SSPmK
 • študenti v čase vykonávania praxe v ZpS

Harmonogram výdaja obedov:

 1. Obedy sa podávajú v jedálni v čase od 11.45 do 12.45 hod. pre  našich klientov ZpS (možnosť konzumácie obeda v jedálni až do 13.30 hod.)
 2. Odber stravy pre klientov opatrovateľskej služby  (cez donášku mestských častí) je v čase od 10.30 do 11.00 hod.
 3. Odber stravy  pre ostatných stravníkov odoberajúcich stravu  je v čase od 12.30 do 13.30 hod. z bočného vchodu kuchyne,  v čase trvania pandémie výhradne do jednorazových obalov.

Jedálny lístok je k dispozícii na webovej stránke www.sspmk.sk, vyvesený je tiež na nástenke pri vstupe do jedálne v stredisku, a tiež na jednotlivých oddeleniach ZpS.

Úhrada za stravovanie je určená v zmysle VZN č. 212 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta, odkaz TU

Jedálny lístok

9. týždeň od 01.03.2021 – 07.03.2021
10. týždeň od 08.03.2021 – 14.03.2021
Obedy pre klientov OS MČ Košice-Sever od 01.03. do 05.03.2021
Obedy pre klientov OS MČ Košice-Sever od 08.03. do 12.03.2021
Označovanie alergénov na JL