Výzva na predkladanie ponúk – Jednorazový obalový materiál na balenie hotového jedla baliacim strojom

Názov zákazky:

„Jednorazový obalový materiál na balenie hotového jedla baliacim strojom“

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 09.03.2021 do 12:00:00 hod.

Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/10932/summary

Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.

Výzva na predkladanie ponúk – Zdravotnícky materiál – Jednorazové rukavice

Názov zákazky:

„Zdravotnícky materiál – Jednorazové rukavice“

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 10.02.2021 do 12:00:00 hod.

Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/10732/summary

Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.

Výzva na predkladanie ponúk – Zdravotnícky materiál – Jednorazové rukavice – zrušená zákazka

Názov zákazky:

„Zdravotnícky materiál – Jednorazové rukavice“

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 03.02.2021 do 12:00:00 hod.

Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/10514/summary

Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.

Výzva na predkladanie ponúk – Interiérový nábytok pre ZOS v prepojení na Karanténne centrum v krízovom období

Názov zákazky:

„Interiérový nábytok pre ZOS v prepojení na Karanténne centrum v krízovom období“

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 09.11.2020 do 12:00:00 hod.

Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9499/summary

Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.

Výzva na predkladanie ponúk – Zdravotnícky nábytok a vybavenie pre ZOS

Názov zákazky:

Zdravotnícky nábytok a vybavenie pre ZOS v prepojení na Karanténne centrum v krízovom období

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 19.10.2020 do 12:00:00 hod.

Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9112/summary

Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.