Zo života seniorov

     Život našich prijímateľov nie je jednotvárny, o čom svedčí aj organizovanie spoločensko-kultúrnych akcií, ktoré sú pripravované v rámci mesiaca, ako je napríklad:

  • Fašiangová zábava,
  • posedenie pri príležitosti MDŽ, Dňa matiek a otcov,
  • opekačky na Alpinke alebo Bankove,
  • posedenie pri príležitosti Októbra mesiaca úcty k starším ľuďom,
  • Katarínska zábava,
  • kultúrne podujatia s tématikou Vianoc.

     Pre našich prijímateľov zabezpečujeme odborné prednášky, kde sa môžu dozvedieť nové poznatky.