COVID-19

==============================================================

==============================================================

==============================================================

==============================================================

==============================================================

==============================================================

Plán uvoľnovania opatrení v SSPmK

Krízový plán ZpS SSPmK 2020 prvá aktualizácia  bez príloh

Krízový plán KACR ZOS SSPmK  bez príloh  2020