Zápis do výtvarného krúžku

v šk. r. 2019-2020

pod vedením Zuzky zo Súkromnej umeleckej školy v Čani

sa uskutoční 28.augusta 2019

od 16:30 – 17:30 hod.

v spoločenskej miestnosti SSPmK, na Garbiarskej, výučba je zdarma.

 

 

 

Stravovanie dôchodcov

Jedálny lístok

Zariadenie pre seniorov

Viac informácií

Zariadenie opatrovateľskej služby

Viac informácií

Prepravná služba

Viac informácií

S-fon Monitorovanie a signalizácia

Viac informácií

Pomôžte útulkáčom

Viac informácií

Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4, Košice


Sekretariát: +421 55 796 65 13                       Recepcia: +421 55 796 65 22