Milí naši klienti,

najbližšie pripravovaná akcia pani riaditeľkou a sociálnym úsekom, na ktorú sa všetci tešíme, bude posedenie s našimi milými jubilantmi ZpS, dňa 24.04.2019 o 9:30 hod. v jedálni SSPmK.

Tešíme sa na vás, všetci jubilanti ste srdečne vítaní!

Stravovanie dôchodcov

Jedálny lístok

Zariadenie pre seniorov

Viac informácií

Zariadenie opatrovateľskej služby

Viac informácií

Prepravná služba

Viac informácií

S-fon Monitorovanie a signalizácia

Viac informácií

Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4, Košice


Sekretariát: +421 55 796 65 13                       Recepcia: +421 55 796 65 22