Zákon č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Aktuálne informácie nájdete na oficiálnej webovej stránke mesta Košice:

http://www.kosice.sk/clanok.php?file=gov_org_poriadok_kontrolor_zakon307.htm

 

Etický kódex zamestnanca

Etický kódex zamestnanca SSPmK
- (pdf / 245.85 kB / stiahnuté 310 krát)

Evidencia žiadateľov o umiestnenie do ZPS

Evidencia žiadateľov o umiestnenie v ZPS k 30.09.2016
- (pdf / 215.78 kB / stiahnuté 75 krát)

 

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č.130 – Druhá hlava – Zariadenie pre seniorov

VZN č. 130 Druhá hlava
- (pdf / 85.24 kB / stiahnuté 263 krát)

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci S-fon

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá má nepriaznivý stav, s cieľom zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácie alebo zabezpečiť jej riešenie. (viac…)

Zverejňovanie

Sumy sú uvádzané vrátane DPH.

Zmluvy
Dodatky k zmluvám
Objednávky
Dodávateľské faktúry

 

Zriaďovacia listina s dodatkami
- (pdf / 1.78 MB / stiahnuté 153 krát)