Poďakovanie za účasť v kampani „Do práce na bicykli“

V mene vedenia Strediska sociálnej pomoci mesta Košice ďakujeme tým zamestnancom, ktorí sa pravidelne a opakovane zapájajú do tejto kampane, aj za ich účasť v tomto ročníku súťaže. 9. ročník sa stal najúspešnejším v histórii. Kampaň upozornila na potrebu zlepšovania podmienok pre cyklistov, chodcov a používateľov verejnej dopravy. Prajeme všetkým veľa bezpečných kilometrov odjazdených na bicykli, pešo, vlakom, či autobusom. Veríme, že ani v jubilejnom 10. ročníku kampane „Do práce na bicykli“ nebudú chýbať zamestnanci našej organizácie.

 


Zdroj:
https://www.dopracenabicykli.eu/vysledky?2022