Bezpečná jeseň života

Ako sa nestať obeťou podvodníkov a zlodejov sa naši klienti dozvedeli v rámci zaujímavej preventívnej prednášky od Mgr. Bc. Nikoly Šimčovej, asistentky koordinátora na regionálnej úrovni pre Košický kraj, z Informačnej kancelárie pre obete TČ Košice, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Prednáška bola realizovaná vďaka Projektu podporeného Európskym sociálnym fondom. Projekt je orientovaný na zvýšenie informovanosti seniorov v súvislosti s páchaním podvodov a krádeží pod vymyslenými emotívnymi príbehmi, ktorými sa podvodníci snažia získať si dôveru seniorov, dostať sa do ich príbytkov, podvodne od nich vylákať alebo ich okradnúť o celoživotné úspory. Podvodníci najčastejšie kontaktujú seniorov telefonicky, predstavujú sa ako ich príbuzní (napr. vnuk,…

Čítať ďalej

Koncert za krajšiu jeseň života

Vďaka o.z. Slavonic a vďaka Projektu “Za krajšiu jeseň života”, ktorý je podporený z programu ACF Slovakia a financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021, sa jeden z mnohých koncertov podarilo zrealizovať aj v našom zariadení pre seniorov. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou. Programy pre znevýhodnené skupiny, konkrétne pre seniorov, robí o.z. Slavonic už dlhé roky. Do roku 2018 pôsobili v Banskobystrickom kraji, od roku 2019 rozšírili Projekt na celé Slovensko. Koncertná sála prišla priamo k nám. Hudobný program priniesol veľa svetla medzi našich seniorov. Melódie klasickej hudby interpretované profesionálnymi hudobníkmi počúvali so zatajeným dychom. Účinkujúcimi…

Čítať ďalej

Namiesto darov si oslávenkyňa užila prítomnosť blízkych

Dlhoročná Košičanka – krehká starenka Elena Homová sa 25. júla dožila obdivuhodných 104 rokov svojho života. Pre pani Ili, ako ju jej najbližší zvyknú volať, klientku nášho zariadenia pre seniorov, to bol o to významnejší deň, že ju prišla navštíviť jej najbližšia rodina. K narodeninám dostala množstvo darov, nechýbala ani veľká narodeninová torta, no najviac ju potešilo osobné stretnutie s blízkymi, ktorých už veľmi dlho nevidela, pretože žijú v zahraničí. Celý život obľubovala mäsité jedlá, najradšej mávala vyprážaný rezeň. Dlhovekosť pripisuje pravidelným modlitbám a tomu, že sa jej rodina vyznačuje silným rodinným putom, vzájomne si pomáhajú a majú sa radi. My…

Čítať ďalej

Poďakovanie za účasť v kampani „Do práce na bicykli“

V mene vedenia Strediska sociálnej pomoci mesta Košice ďakujeme tým zamestnancom, ktorí sa pravidelne a opakovane zapájajú do tejto kampane, aj za ich účasť v tomto ročníku súťaže. 9. ročník sa stal najúspešnejším v histórii. Kampaň upozornila na potrebu zlepšovania podmienok pre cyklistov, chodcov a používateľov verejnej dopravy. Prajeme všetkým veľa bezpečných kilometrov odjazdených na bicykli, pešo, vlakom, či autobusom. Veríme, že ani v jubilejnom 10. ročníku kampane „Do práce na bicykli“ nebudú chýbať zamestnanci našej organizácie.   Zdroj: https://www.dopracenabicykli.eu/vysledky?2022  

Čítať ďalej

V talentovej súťaži pre výnimočných sme boli úspešní

V máji sa naše zariadenie zapojilo do online talentovej súťaže „Seni má talent 2022“ zaslaním video nahrávky s vystúpením našich tancujúcich senioriek, ktoré natočili odborné referentky sociálneho úseku, pod vedením Mgr. Miriam Kolbaskej, vedúcej úseku. Umiestnili sme sa na peknom 3. mieste. Zariadenie bolo odmenené diplomom, spoločenskou hrou a peknými cenami, ktoré veľmi prakticky poslúžia našim prijímateľkám sociálnej služby pri starostlivosti o kvety, rastlinky aj bylinky vo flóra miestnosti, ktorá je zriadená v rámci voľnočasových aktivít práve pre nich. Všetkým, ktorí poslali hlasy nášmu zariadeniu veľmi pekne ďakujeme. Nesmierne nás potešil, aj takýto malý úspech.  

Čítať ďalej

Dobro sa dobrom násobí

Ďakujeme všetkým, ktorí myslia a nezabúdajú na starkých umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb. Ďakujeme za úprimné darovanie kníh pre naše zariadenie pre seniorov pánovi Antonovi, aj za krásne vlastnoručne vyrobené mydlové kytičky pani Miroslave. Vnučke našej dlhoročnej klientky pani Helenky G., ďakujeme za hrejivé slová chvály a vďaky, za opateru a starostlivosť, ktorá sa dostáva jej starkej, ktoré adresovala celému personálu nášho zariadenia pre seniorov. V tomto čase sa pani Helenka dožíva krásnych a úctyhodných 90 rokov. Za pochvalu a uznanie veľmi pekne ďakujeme, srdečne blahoželáme a prajeme najmä veľa zdravíčka!  

Čítať ďalej

13. júla si naši seniori špeciálne trénovali mozog a kognitívne schopnosti

V tento deň sa totiž v Budapešti narodil Ernő Rubik, maďarský vynálezca hlavolamov. Jeho najúspešnejším dielom sa stala Rubikova kocka, ktorá je najlepšie a najrýchlejšie predávanou logickou hrou na svete. Nevynechajúc tento deň „Medzinárodný deň hlavolamov“ sa v našom zariadení pre seniorov pravidelne venujeme spolu s našimi seniormi, riešeniu rôznych krížoviek, hádaniek, kvízov, hlavolamov, či skladaniu puzzle. Napomáhame im posilňovať a udržiavať ich kognitívne funkcie aktívne. V rámci voľnočasových aktivít si spoločne cibríme pamäť, myslenie, pozornosť, schopnosť riešiť problémy, ale aj porozumenie, či používanie reči, predstavivosť a priestorovú orientáciu.  

Čítať ďalej

Teambuilding vedúcich zamestnancov

Cieľom stretnutia bolo stmeliť vedúcich zamestnancov dohromady, aby v našej organizácii fungovali ako skutočný tím. Tím, ktorý medzi sebou komunikuje, vzájomne si načúva, spoločne rieši vzniknuté problémy. Najmä však, aby práve títo ľudia medzi sebou spolupracovali a v ďalšom období lepšie zvládali krízové situácie. Teambuilding bol hlavne o tom, aby sa táto skupinka ľudí naučila pracovať ako tím efektívne, bez toho, aby im chýbala dobrá nálada, zábava a pozitívna energia. Za organizáciu vydarenej akcie ďakujeme našej pani riaditeľke.

Čítať ďalej

Pracovné stretnutie so starostami  k modernému a prehľadnému výdaju stravy pre dôchodcov

Pozvanie k nám do strediska v súvislosti s vylepšením stravovacích služieb prijali starostovia mestských častí, z ktorých dôchodcovia sa u nás stravujú: starosta MČ Košice – Sever Ing. František Ténai, starosta MČ Košice – Staré mesto Ing. Igor Petrovčík, starosta MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce Mgr. Ing. Miloš Ihnát a starosta MČ Košice – Západ Mgr. Marcel Vrchota. Vedenie strediska uplatňuje filozofiu kvalitného poskytovania sociálnych služieb v tímovej multidisciplinárnej forme a spoločného fungovania v procesoch. Pozvaní štatutári uvítali diskusiu k vylepšeniu systému stravovania, spojenú s  ochutnávkou obeda.  Ukázali sme im našu Jedáleň aj vynovené spoločné priestory, ktoré majú naši prijímatelia v zariadení pre seniorov plne k dispozícii. Následná diskusia bola…

Čítať ďalej

Pochvala a poďakovanie

Dobrý deň, chcela by som veľmi pochváliť vaše zariadenie na Garbiarskej. Moja mamka 90 ročná k Vám nastúpila niečo pred mesiacom. Musím povedať, že naše počiatočné obavy boli veľmi veľké, mamka nikdy nemala v pláne takéto zariadenie, rovnako aj ja som celý život mala veľký rešpekt a obavu z týchto zariadení. Už pri prvej návšteve u Vás sa nám však obraz zmenil, pretože sa nám prostredie a zariadenie u Vás veľmi páčilo. Z tohto dôvodu sme síce s obavami, ale rozhodli sme sa, že k Vám mamka nastúpi, nakoľko doma už sama nezvládala starostlivosť, a nevieme sa adekvátne o mamku…

Čítať ďalej

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this