Poďakovanie

Vážená pani riaditeľka, veľmi Vám chcem poďakovať za Váš láskavý a ľudský prístup k obyvateľom Domova, ako aj k ich príbuzným. Konkrétne som Vám vďačná za moju mamičku, ktorá bola na pokraji svojho života a za posledný mesiac sa jej dostalo toľko láskavej starostlivosti a pomoci, až to presahovalo moje očakávanie a robilo mi to veľkú radosť. Budem rada spomínať na krásnu Vašu prácu, máte úžasný personál od vrchných sestier, cez opatrovateľky, šoféra až po upratovačky. Na záver: ste krásny človek s veľkým srdiečkom. VĎAKA Júlia M., dcéra

Čítať ďalej

Pochvala

Touto cestou by som sa chcela poďakovať celému tímu ZOS za úžasnú starostlivosť o moju babku. Neviem to ani slovami vyjadriť, aká som spokojná so starostlivosťou, aká je tu čistota, milý personál, domácka atmosféra. Osobitne chcem poďakovať Mgr. Henriete Ptašinskej za jej vľúdny, milý a ústretový prístup, za ochotu a spoluprácu s klientmi. Oceňujem, aký pokrok urobili čo sa týka rehabilitácie a chôdze. Klobúk dole. Touto cestou prajem celému kolektívu ZOS veľa zdravia a síl v tejto ťažkej dobe COVIDOVEJ. Vyjadrujem maximálnu spokojnosť v tomto zariadení. S pozdravom a úctou syn klientky Pavel R.

Čítať ďalej

Poďakovanie

Chcem sa touto cestou poďakovať personálu ZOS, Južná trieda 23, hlavne vedúcej sestre p. Ptašinskej za ľudský a profesionálny prístup k mojej mame, ale aj k nám rodinným príslušníkom. Mama si starostlivosť pochvaľuje a keď je ona spokojná, tak som aj ja. Takže ešte raz ďakujem za všetko čo robíte pre klientov, staráte sa o nich ako o vlastných. S úctou dcéra spokojnej klientky Anna H.

Čítať ďalej

Pochvala

Vyslovenie pochvaly. Musím pochváliť Váš personál ZOS, Južná trieda 23 za dôslednú opateru o klientov. Vďaka im všetkým patrí i za ich trpezlivosť, ktorú pri práci potrebujú najviac. Synovia klientky pani Irenky, Andrej a Ján

Čítať ďalej

Naďalej inovujeme, budujeme, skrášľujeme

V priebehu mesiaca november 2021 sme v SSPmK opravili vstup do budovy. Nový prístrešok, vchodová strieška, má nielen chrániť pred dažďom, snehom, či inou nepriazňou počasia, ale aj krášliť vstup do budovy.  Chceme, aby budova, ktorá predstavuje pre našich starkých domov, ponúkala vysoký štandard účelového a príjemného bývania a tiež trávenia zaslúžených dní odpočinku.

Čítať ďalej

Strieborné dialógy s našimi seniormi

Vedenie mesta Košice v snahe načúvať potrebám aj tej najzraniteľnejšej skupine obyvateľov – našim seniorom zorganizovalo v Stredisku sociálnej pomoci mesta Košice (SSPmK) diskusné stretnutie „Strieborné dialógy“. Uvedené stretnutia sa konali v rámci jednotlivých Denných centier a Klubov dôchodcov.Diskutovalo sa v obmedzenom počte, za dodržania protiepidemických opatrení. Na strane diskutujúcich sa ocitol primátor mesta Košice Jaroslav Polaček, splnomocnenkyňa mesta Košice pre seniorov Eva Bombová a riaditeľ Rady seniorov mesta Košice Ján Caban. K diskutujúcim sa pridala tiež riaditeľka SSPmK Zdenka Sloviková. Seniori ich otázkami naozaj nešetrili, zaujímalo ich všeličo. Pánovi primátorovi položili aj niekoľko všetečných otázok, ktoré so sebou priniesli vlnu smiechu a…

Čítať ďalej

Dobrá rada ukazuje správny smer

„Stupeň úcty k starobe udáva stupeň ušľachtilosti a pravej ceny všetkých kultúr“. /Ladislav Klíma/ V takomto duchu prišla Knižnica pre mládež v Košiciach v mesiaci október 2021 s ďalšou skvelou myšlienkou poukázať na „múdrosť veku“, hĺbku, kvalitu a rozsah vedomostí seniorov v zariadeniach sociálnych služieb. Výzva „Októbrové posolstvá seniorov pre mladšie generácie“, do ktorej sa zapojili aj naši seniori Strediska sociálnej pomoci na Garbiarskej, predstavuje výsledok veľmi aktívnej a úprimnej spolupráce riaditeliek oboch inštitúcií, Mgr. Zdenky Slovikovej, a PhDr. Kamily Prextovej, MBA. Vlastné knihy života, nie však písané, ale odžité počas niekoľkých desaťročí našimi seniormi sa cez prizmu ich myšlienok dostali na biely list papiera a ako cenný odkaz putovali k tým,…

Čítať ďalej

Kytičku teplých slov dáme Vám do dlaní

„Napíš list – poteš srdce.“ Takéto motto znelo počas celého mesiaca október 2021 v Knižnici pre mládež mesta Košice. Sympatická výzva na písanie listov mladých starším, vypísaná v Mesiaci úcty k starším, sa dotkla sŕdc aj našich seniorov. Mladí ľudia z takmer osemnástich základných, materských, ale aj stredných škôl, ktorí sa do výzvy zapojili prostredníctvom listov či kresbičiek, deklarovali posolstvo dnešných dní – spolupatričnosť a úctu k staršej generácii žijúcej aj v našom zariadení pre seniorov. Nech je táto cnosť vpísaná nielen na papier, ale aj hlboko v dušiach všetkých nás. Nech je jeseň života našich starkých životným obdobím pretkaným láskou a radosťou, zdravím a mierom v duši. Lebo život je…

Čítať ďalej

Dobrú chuť k „Polievke svätej Alžbety….“

Svätá Alžbeta, známa ako patrónka žobrákov, vdov, sirôt a chorých inšpirovala mesto Košice, jeho predstaviteľov, k myšlienke podporiť ľudí v núdzi prostredníctvom projektu „Polievka svätej Alžbety“. Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, jeho milí klienti, naši starkí, sa veľmi radi a ochotne do spomínaného projektu zapojili. Podporili tak ambíciu mesta nenechať znevýhodnených, osamelých, či sociálne hendikepovaných ľudí nepovšimnutých. Symbolickým dobrovoľným finančným príspevkom najmenej 1,- euro sa stali naši klienti súčasťou veľkolepej myšlienky založenej na rozvíjaní dobra, empatie, lásky a mieru medzi všetkými ľuďmi, bez ohľadu na ich materiálne či sociálne zázemie. Naše zariadenie, ktoré usiluje pri svojom profesijnom smerovaní o spomínanú víziu pestovania dobra, poňalo myšlienku mesta…

Čítať ďalej

Žiaci spríjemnili deň seniorom zo Strediska sociálnej pomoci

„Spev pod oknami“. Taký je názov milého stretnutia žiakov zo základnej školy na Tomášikovej ulici v Košiciach so seniormi zo Strediska sociálnej pomoci mesta Košice na Garbiarskej ulici. Nielen jesenné slnečné lúče, ale najmä tóny piesní z úst mladej generácie pohladili srdcia i duše seniorov. Pre žiakov 8. C to bola skvelá príležitosť ukázať nielen svoje umelecké nadanie v podobe spevu za sprievodu nádherne znejúcich huslí nadanej sólistky, ale nepochybne aj veľkej dávky empatie a srdečnosti smerom k tým, ktorí si to nielen zaslúžia, ale aj nesmierne potrebujú. Tento milý prejav úcty mladej generácie navodil u vďačných poslucháčov radostné a…

Čítať ďalej

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this