Žiaci zo Spišskej Belej potešili našich seniorov

Pri príležitosti „Mesiaca k úcty k starším“ našich prijímateľov sociálnej služby potešili aj žiaci zo Základnej školy M. R. Štefánika zo Spišskej Belej. Pod vedením triednych učiteliek Mgr. Gotzmannovej a PhDr. Džerengovej natočili krásne video, prostredníctvom, ktorého poslali starkým do zariadenia kytičku pozdravov, básničiek a tancov. Vrúcne ďakujeme❤️.

Čítať ďalej

Výzva na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu – Vyhotovenie projektovej dokumentácie stavby „Rozšírenie siete hospicov o hospic v Stredisku sociálnej pomoci mesta Košice“

Názov zákazky: Vyhotovenie projektovej dokumentácie stavby „Rozšírenie siete hospicov o hospic v Stredisku sociálnej pomoci mesta Košice“ Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 13.11.2023 do 12:00:00 hod. Zákazka je realizovaná prostredníctvom elektronického systému IS EVO. Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému. Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/486874?cHash=ed3c781b027db5228ca816bc495c8399

Čítať ďalej

Komentovaná prehliadka 

V rámci prebiehajúceho Mesiaca úcty k starším boli aj naši seniori pozvaní Lenkou Šafránovou, vedúcou propagačného oddelenia Východoslovenského múzea na komentovanú prehliadku „Storočie propagandy“. Akcia mala aj edukatívny charakter, keďže sa v dnešnej dobe neustále stretávame s rôznymi dezinformáciami a ovplyvňovaním verejnej mienky. Výstava mala návštevníkom priblížiť spôsoby, akými sa propaganda v dvadsiatom storočí vykonávala a aké boli jej dôsledky. Seniorom sa páčilo, odchádzali spokojní. Okrem voľnej vstupenky dostali aj zdravý darček v podobe vitamínov a čajov.

Čítať ďalej

Október – mesiac úcty k starším

Keď príde jeseň nášho života, zaslúžime si ju v bezpečí a úcte prežiť. Dôchodkový vek sa raz dotkne každého z nás. Skvalitňovanie a rozširovanie sociálnych služieb patrí medzi naše priority. Dôkazom toho je modernizácia našich oboch zariadení sociálnych služieb. Našim prijímateľom sociálnej služby chceme dopriať útulnejší, pohodlnejší a harmonickejší domov. Z celého srdca im želáme pokoj v duši, aby boli obklopení našou láskou, rešpektom a úctou.

Čítať ďalej

Prevencia a posilňovanie zdravia sú dôležité

V októbri sme pre prijímateľov sociálnej služby v zariadení pre seniorov, zorganizovali zaujímavú prednášku na tému „Ako sa starať o svoje srdce v pokročilom veku“.  Prednášajúcimi boli Dávid Sebastián Stehlík, praktická sestra-asistent a Lenka Šunová, dipl. sestra z Východoslovenského ústavu srdcových chorôb (VÚSCH). Košický VÚSCH je jedným z troch významným slovenských kardioústavov. Zaoberá sa nielen komplexnou kardiovaskulárnou starostlivosťou, ale aj prevenciou  a posilňovaním zdravia či šírením osvety. Pán Stehlík a pani Šunová poukázali na dôležitosť aktívneho pohybu, zdravej stravy, spánku a ďalších faktorov ovplyvňujúcich činnosť ❤️. Seniorov téma zaujímala. V diskusnej časti sa aktívne zapájali, prednášajúcim kládli otázky týkajúce sa prevencie a ich…

Čítať ďalej

Canisterapia ako pomôcka

Canisterapiu, pri ktorej sa využíva pozitívne pôsobenie🦮na zdravie človeka, na jeho fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu, využívame naďalej v našich zariadeniach sociálnych služieb. Po letnej prestávke sa obnovila v oboch zariadeniach, čo prijímatelia s radosťou uvítali. Starší ľudia často trpia depresiami, pocitmi nepotrebnosti alebo stratou motivácie ďalej žiť. Psy v nich prebúdzajú pozitívne emócie a umožňujú telesný kontakt. Medzi našimi seniormi sa tak napríklad zlepšuje komunikácia. Často dochádza k uvoľneniu napätých vzťahov. Pre prijímateľky sociálnej služby pani Juditu a pani Paulínu zo zariadenia na Garbiarskej, je terapeutický🐶BART zdrojom relaxu. Napriek tomu, že je nový, okamžite si získal ich srdcia a…

Čítať ďalej

Umenie a seniori

Umelecká tvorba má výnimočný vplyv na kvalitu života seniorov. Pomáha im vyjadriť emócie, budovať sociálne vzťahy, udržiavať a rozvíjať kognitívne schopnosti. Je to nástroj alebo spôsob, ako sa môžu vyrovnávať napríklad aj s osobnými stratami, smútkom, strachom z neistoty a pod. Umelecký proces pomáha uvoľňovať pozitívne hormóny a zlepšuje náladu. Práve preto aj my v našom zariadení, zahŕňame umeleckú tvorbu do starostlivosti o našich seniorov. Cieľom je zvýšiť ich kvalitu života v dôchodkovom veku.

Čítať ďalej

Exotická návšteva v našom zariadení

Medzi návštevníkmi nášho zariadenia sa objavili had, jašterica aj korytnačka. Exotická návšteva spôsobila ošiaľ, spoločenská miestnosť praskala vo švíkoch zvedavcami z radov prijímateľov, zamestnancov i praktikantov. Zamestnanec Zoologickej záhrady Košice Jozef Lenard, odprezentoval život týchto tvorov, spôsob akým fungujú, uviedol akú starostlivosť potrebujú, ako dlho žijú, čo jedia a pod. Prednáška bola veľmi podnetná a zaujímavá, vniesla nezabudnuteľnú atmosféru medzi prijímateľov. Každý z nich sa mohol živých zvierat dotknúť, podržať si ich, aj pohladiť. Takéto vzdelávacie podujatia a návštevy si vážime, dokážu nám priblížiť a pochopiť zázraky a krásy života na Zemi.

Čítať ďalej

Čítanie sme si zatraktívnili

Jedna z aktivít, ktoré patria v zariadení s istotou k tým obľúbenejším, je pravidelné čítanie📚 prijímateľom. Čítanie prebieha väčšinou tak, že prijímateľom predčítava inštruktorka sociálnej rehabilitácie. Následne potom spolu s prijímateľmi rozoberajú dej príbehu. Dnes sme to trošku otočili a príbeh čítal📖prijímateľ sociálnej služby. Bolo zaujímavé byť prítomný ako pozorovateľ a vnímať interakcie medzi prijímateľmi👍.

Čítať ďalej

Oslavy jubilantov

V zariadení nezabúdame na narodeniny či významné životné jubileá našich prijímateľov sociálnej služby. Organizujeme pre nich spoločné posedenia spojené s gratuláciami. Tento krát sme si spoločne uctili augustových a septembrových oslávencov. Každý z nich dostal ružu – symbol lásky a uznania za ich životnú cestu. Kvetmi sme chceli vyjadriť vďaku za ich celoživotnú prácu, obetavosť a múdrosť, ktoré nám mladším dali. Oslávenci si pochutnali na sladkom dezerte. Pookriať a zaspomínať si na svoju mladosť, mohli pri ľúbivých piesňach ženskej speváckej skupiny Malina, pod vedením Emílie Nôtovej.

Čítať ďalej

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this