Pravidelné supervízie vedené externou supervízorkou

Ako poskytovateľ sociálnej služby zabezpečujeme priebežne počas roka pravidelnú externú riadiacu supervíziu pre vedúcich zamestnancov a externú supervíziu pre odborných zamestnancov, ktorí sú v priamom kontakte s prijímateľmi sociálnej služby. Supervízia nám bola nápomocným nástrojom aj v prvom polroku 2023 pri zavádzaní zmien vo fungovaní organizácie. Formovali sa u nás pracovné tímy, vznikajúce na jednotlivých oddeleniach zariadenia. Aktuálne tím tvorí: sociálny pracovník, opatrovateľ, praktická sestra – asistent a sestra. Skupiny pracovali veľmi významne pomocou supervízora. Naďalej pracujú so supervízorom na riešení rôznych problémov, prítomných v profesionálnych situáciách. Cieľom supervízie je skvalitňovanie práce zamestnancov, podpora rozvoja  zručností, profesijný rast, videnie pred…, sebareflexia, sebapoznanie,…

Čítať ďalej

Seniorov navštívili žiaci Základnej školy Park Angelinum

K pravidelným návštevníkom nášho zariadenia patria aj žiaci zo Základnej školy Park Angelinum, ktorí prišli do nášho zariadenia s krásnym kultúrnym programom. Prišli, aby potešili srdcia našich seniorov. Pod vedením svojich skvelých pedagógov spojili niekoľko umeleckých foriem do jedného celku. Predviedli svoje pásmo spevu, hudby a tanca. Prijímatelia sociálnej služby sa veľmi radi ocitajú v ich milej spoločnosti. Zažili opäť jedno z príjemných predpoludní. Zo❤️ďakujeme.

Čítať ďalej

Dobrá nálada sa šírila okolím nášho zariadenia

Prijímatelia sociálnej služby si veľmi obľúbili naše spoločné akcie. Keďže nás je veľa, veľká časť z nich, už prebieha vo vynovenej oddychovej časti🌻, kde je dostatok priestoru a miesta pre všetkých. Počasie bolo prajné, preto sme pre nich začiatkom týždňa zorganizovali zábavno – súťažné popoludnie. Nechýbali rôzne súťaže, dobrá hudba, občerstvenie☕️. Ovzduším Garbiarskej sa niesol smiech a veselá vrava. S prijímateľmi sme strávili ďalšie príjemné, veľmi pekné a zábavné popoludnie.

Čítať ďalej

Poďakovanie

Vyjadrujeme úprimné poďakovanie pani Tatiane Iglaiovej za dar – invalidný vozík, zánovný, ktorý venovala nášmu zariadeniu pre seniorov, pre potreby našich prijímateľov sociálnej služby. Ďakujeme💚.

Čítať ďalej

Osviežili sme si popoludnie zmrzlinou

Sladká pochúťka, akou je zmrzlina🍦, ktorú si v letnom období nenechá ujsť hádam nikto z nás, si našla cestu🚛 k nám v zariadení. Vďaka našej pani riaditeľke nám ju naservírovali priamo v našej oddychovej časti. Niekto si dal kopček, niekto dva, no aj malá ochutnávka tejto pochúťky priniesla veľkú radosť nielen prijímateľom, ale aj zamestnancom. Svoju obľúbenú príchuť si tu našiel hádam každý. Za osviežujúce prekvapenie pani riaditeľke ďakujeme❤️. Opäť sme strávili príjemné spoločné chvíle🍀.

Čítať ďalej

Deň otvorených dverí Informačnej kancelárie pre obete trestných činov 

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR, s ktorou aktívne spolupracujeme, realizuje v tomto období celoslovenskú kampaň „Tisíc dôvodov pomoci“ spojenú s Dňom otvorených dverí (DoD), ktorá je zameraná na informovanie obetí trestných činov o možnostiach pomoci a podpory, ktoré môžu získať. Informačná kampaň v Košickom kraji bola spojená s témou „Vojnové zločiny“. Prijali sme pozvanie a zúčastnili sa. Naša kolegynka Katarína Tökölyová, zároveň využila možnosť v priestoroch haly k odprezentovaniu a propagácii sociálnych služieb poskytovaných našou organizáciou. DoD sa zúčastnili aj niekoľkí naši prijímatelia sociálnej  služby, ktorí o akciu prejavili  záujem.   

Čítať ďalej

Šport bez bariér 2023

Rada seniorov mesta Košice zorganizovala športové podujatie pre svojich členov, ktorého sa zúčastnili aj naši vybraní prijímatelia sociálnej služby. Išlo o akciu „Šport bez bariér“, cieľom ktorej bolo opäť podporiť a umožniť športovú aktivitu pre seniorov, či zdravotne znevýhodnených občanov. Súťažilo sa v rôznych športových disciplínach. Účastníci reprezentujúci naše zariadenie sa zapojili do disciplín hod, kop loptou do bránky, hod loptou na kruhový cieľ, hod šípkami na terč, hod loptou do plechoviek v pyramíde. Zo súťaže si odniesli zlatú medailu🏅. Víťazom v disciplíne hod, kop loptou do bránky sa stal náš prijímateľ sociálnej služby pán Krajňák. Srdečne gratulujeme a ďakujeme za veľmi úspešnú reprezentáciu nášho zariadenia…

Čítať ďalej

Návšteva kaštieľa v Budimíre

Naši prijímatelia zabsolvovali menší výlet mimo Košíc. Navštívili kaštieľ v Budimíre, ktorý je pobočkou Slovenského technického múzea v Košiciach. Vo výstavných priestoroch sa striedajú v kratších či dlhších časových intervaloch rozmanité výstavy, zamerané nielen na dejiny techniky, ale i na históriu, umenie, zberateľstvo. Naši prijímatelia si prezreli aktuálnu expozíciu historických hodín s vybranou kolekciou hodín zo zbierkového fondu Slovenského technického múzea a Východoslovenského múzea v Košiciach.

Čítať ďalej

Seniori opäť pookriali

Žiaci Základnej školy v Ždani navštevujú našich seniorov už pravidelne. Svojou prítomnosťou im spríjemňujú chvíle v zariadení pre seniorov. V piatok dopoludnia si opäť zahrali spoločenské hry, rôzne zábavné súťaže, porozprávali sa. Šikovná dievčinka zahrala klavírne skladby s peknou melódiou. Tieto milé návštevy sa u nás tešia veľkej obľube a stávajú sa už príjemnou tradíciou. Ďakujeme žiakom a ich učiteľom, že na našich seniorov nezabúdajú a navštevujú ich počas celého roka.

Čítať ďalej

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this