Zorganizovali sme Monitor zdravia

Postupne sa snažíme vytvárať čo najviac možností, aby prijímatelia sociálnej služby, ktorí sú v našom v zariadení pre seniorov a zariadení opatrovateľskej služby, prežívali svoj život čo najkvalitnejšie. V spolupráci s reprezentantkou spoločnosti Abbott, pani Martinou Olejárovou sme pre našich seniorov aj zamestnancov zorganizovali dňa 27. apríla „Monitor zdravia“. Pretože zdravie nie je samozrejmosťou, je potrebné podieľať sa na jeho ochrane a udržiavaní. Prijímatelia, ktorí prejavili záujem o túto aktivitu, si mohli vypočuť prednášku o prevencii zdravia a rizikách predčasného starnutia, ktorú pre nich pripravila vedúca starostlivosti PhDr. Petra Lisánska. Pre záujemcov bola k dispozícii bioimpedančná analýza, ktorá nám dáva prehľad o zložení…

Čítať ďalej

Podpora zdravia

Prechádzky či výlety do prírody majú na naše zdravie pozitívny vplyv. Čerstvý vzduch a slnečné lúče napomáhajú odbúrať negatívne emócie. Prispievajú k lepšej nálade a akýkoľvek pohyb prispieva k zlepšeniu fyzickej kondície. Preto s našimi prijímateľmi sociálnej služby kedykoľvek radi vyjdeme do prírody a načerpávame jej pozitívne vibrácie.

Čítať ďalej

Prevencia pred preťažením – Vzdelávacia aktivita

Dňa 20. apríla sa v našom zariadení uskutočnil vzdelávací seminár s odbornou školiteľkou, na využívanie transportných pomôcok a správnych manipulačných techník pri práci s imobilným prijímateľom sociálnej služby. Opatrovatelia aj sestry si mali možnosť sami na sebe precvičiť, ako jednoducho je možné presunúť prijímateľa na lôžku, ak využívame správne techniky a vhodné pomôcky. Napríklad pri výmene posteľnej bielizne bez toho, aby sme ho museli zdvíhať. Praktický výcvik bol založený na ergonomických princípoch, tiež princípe ťahu a tlaku, ktorý využíva asistovaný pohyb opatrovateľa či sestry. Súčasťou boli tiež pomôcky, kde sa uplatňuje trojdimenzionálny princíp manipulácie, s pridruženým rotačným pohybom. Cieľom vzdelávacej…

Čítať ďalej

Prednáška o mede a včelách

Veľmi zaujímavú prednášku o mede, jeho priaznivých účinkoch na naše zdravie, či dôležitom význame včiel pre život človeka, si pre našich prijímateľov sociálnej služby pripravila pani Zbojánová. Zrozumiteľnou formou odprezentovala život včiel od narodenia až po dospelosť. Prezentácia bola spojená s ochutnávkou rôznych včelích produktov. K téme včelárstvo, včely a med sa v tomto roku v zariadení ešte vrátime.

Čítať ďalej

Deň ženského zdravia – odborná diskusia

Dňa 14. apríla zorganizovala Asociácia na ochranu práv pacientov SR v Košiciach, odbornú diskusiu, ktorá súvisela s celoslovenskou iniciatívou „Deň ženského zdravia“. Diskusiu viedla prezidentka asociácie PhDr. Mária Lévyová. Cieľom stretnutia bolo zmapovanie lokálnych špecifík a potrieb, ktoré súvisia s lepším prístupom žien k zdravotnej starostlivosti, od prevencie, diagnostiky až po liečbu. Odbornej diskusie sa zúčastnili osobnosti z rôznych oblastí odborného i spoločenského života. Našu organizáciu zastupovala na stretnutí PhDr. Petra Lisánska, vedúca úseku starostlivosti v Zariadení pre seniorov. Spoločná diskusia mala byť nápomocná k zadefinovaniu vízie a priorít pre oblasť ženského zdravia a dopomôcť presadenia tejto problematiky do priorít orgánov verejnej správy,…

Čítať ďalej

Spätná väzba od odborníka

Dobrý deň pani riaditeľka, v organizácii panuje celkovo dobrá atmosféra, nič neprimerané alebo nevhodné som nezaznamenala, naopak príjemný nápis pri vstupe  „Vstúpte s úsmevom“ veľmi potešil. S terajším Vašim riadením, nazvem to asociačne „zo zadného sedadla auta“ tak sa nazýva aj vedenie supervízorom, vnímam, že to také je, s nadhľadom, preosiate cez sitá emócii, ktoré v náročných oblastiach, v procese starostlivosti vznikajú (emócie), to funguje skvele. Podľa mňa to posilnilo vzťahy na všetkých úrovniach. V jednotlivých oddeleniach sa udialo to, že opäť boli v službe asi 80% tí istí zamestnanci, čo znamená veľmi dobrú valídnu vzorku pre hodnotenie, ako proces…

Čítať ďalej

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this