Spokojnosť vašich blízkych je náš cieľ

Receptom na kvalitné sociálne služby je spojenie odborného personálu s ľudským prístupom. Voľnočasové aktivity s prijímateľmi sociálnej služby sú neoddeliteľnou súčasťou našej starostlivosti a opatery aj v Zariadení opatrovateľskej služby na Južnej triede 23, ktoré patrí pod Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice. Sú jednou z foriem trávenia voľného času klientov v zariadení. Možností trávenia voľného času je mnoho, stačí si len vybrať, čo je pre každého z klientov príjemné, vyhovujúce, či prospešné. Podstatné je nezabúdať na to, že voľný čas je potrebné zmysluplne vypĺňať v každom veku. Našim spoločným cieľom je prispieť k skvalitneniu života prijímateľov sociálnej služby umiestnených v oboch zariadeniach, ktoré…

Čítať ďalej

Oddychová časť sa nám mení pred očami

Práce na jej revitalizácii sú v plnom prúde. V tomto týždni pribudol esteticky vhodný vstup do tejto časti, nová dvojkrídlová brána a vstupná bránka, v príprave je napojenie brány na elektrické ovládanie. Dokončuje sa pokládka dlažby aj vodný prvok. V budúcom týždni bude realizované zapojenie časovačov na ovládanie osvetlenia a vodného prvku. Prebehla príprava podkladu pre osadenie nového kobercového trávnika, vrátane osadenia závlahy pre trávnik s riadiacou jednotkou pre automatickú závlahu. Záhony sú dopĺňané zeminou. Výsadba stromov, kríkov a rastlín začína prebiehať už v tomto týždni a bude realizovaná postupne. Pripravený je terén a betónové pätky na osadenie strojov na vonkajšie…

Čítať ďalej

Pozdravy žiakov v sebe ukrývali drobné darčeky

Žiaci Základnej školy Ľudovíta Fullu na Maurérovej ulici v Košiciach, v doprovode svojej triednej učiteľky Mgr. Evičky Gedeonovej, zanechali na recepcii nášho zariadenia pre našich starkých krásne, ručne vyrobené pozdravy. Každý pozdrav v sebe ukrýval vrecúško ovocného, či bylinkového čaju. Čajíky padli našim seniorom na úžitok ešte v ten deň a pozdravy ich veľmi potešili. Oceňujeme a vážime si, že pani učiteľka takýmto pekným spôsobom vedie svojich štvrtákov k úcte k starším. V mene starkých ďakujeme za krásne a nápadité darčeky.

Čítať ďalej

Občasník 2022 „Novinky z Garbiarskej“

Milí klienti, zamestnanci, rodinní príslušníci, priaznivci, priatelia. Vďaka sponzorsky získaným finančným prostriedkom, nám opäť v tomto čase, vyjde už II. vydanie nášho Občasníka „Novinky z Garbiarskej“, ktorý bude od pondelka k dispozícii u nás v stredisku.  Nájdete v ňom aktuality, novinky, naše drobné radosti, úspechy, tvorivú činnosť našich senioriek, ktorej sa s láskou venujú, okrem iného aj recept na šťavnatý jablčník od našej pani Anky. Pripomenieme si našich oslávencov – októbrových jubilantov, či skvelé, nielen hudobné podujatia, aktivity a akcie, ktoré sme pripravili pre našich klientov v priebehu roka v našom zariadení.Napriek pandémii a rôznym úskaliam, či krízam sme vskutku nepoľavili ani…

Čítať ďalej

Pozvánka na výstavu prác klientov

Pozývame Vás na výstavu ručných prác našich klientov zariadenia pre seniorov Strediska sociálnej pomoci mesta Košice v termíne od 19.10. – 30.11.2022, ktorú organizuje Knižnica pre mládež mesta Košice. Miesto: LitPark, Kukučínova 2, KošiceVýstava prebieha v rámci aktivít Október – mesiac úcty k starším.

Čítať ďalej

Vďaka dotáciám zakúpime zdvíhacie zariadenia

Cez podporu Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPaSVSR) a mesta Ķošice, do konca roka zakúpime dva kusy zdvíhacích zariadení, pre lepšiu manipuláciu s prijímateľmi sociálnej služby s obmedzenou schopnosťou pohybu. MPSVaRSR poskytlo nášmu zariadeniu pre seniorov pre tento účel dotáciu vo výške 8000 € a mesto Košice vo výške 5600 €. Zakúpené budú vysoko kvalitné výškovo nastaviteľné vakové zdvíhacie zariadenia, ktoré budú k dispozícii pre opatrovateľov na podlažiach, kde sú umiestnení imobilní prijímatelia sociálnej služby. V trakte D, tak už bude každé z piatich podlaží vybavené vhodným zdvíhacím zariadením na zabezpečenie efektívneho a dôstojného presunu takýchto prijímateľov. V súvislosti so…

Čítať ďalej

Dopoludnie na Alpinke

Turistický krúžok je súčasťou aktivít, ktoré realizujeme s našimi starkými. Výlet do prírody si nenechajú ujsť. Pobytom v prírode si vyčistia hlavu, načerpajú energiu a spoznajú sa navzájom ešte viac. Častokrát takú prechádzku vedia spojiť so zážitkovým učením, napríklad pri spoznávaní stromov, húb, či kvetov. Je to aktivita, ktorá podporí zdravie nielen fyzicky, ale i mentálne a psychicky.

Čítať ďalej

Podporila nás spoločnosť Henkel Slovensko

V rámci grantového programu „Henkel Slovensko seniorom 2022“  bol  sumou 500 eur podporený aj náš projekt na vytvorenie multisenzorickej miestnosti „Snoezelen“. Ide o multifunkčnú metódu, ktorá sa realizuje v príjemne vybavenej miestnosti prostredníctvom zvukových, svetelných a zmyslových podnetov. Aktivity tejto metódy sú dôležité na podporu samotného klienta, jeho vnútorného prežívania, ale aj jeho vzťahov s okolím. Aj vďaka projektu sme mohli začať s realizáciou vytvárania tejto miestnosti. Práca s klientom v prostredí Snoezelen poskytne našim klientom zdravotné benefity, príjemný relax, aj priestor na zmysluplnú aktivitu.

Čítať ďalej

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this