Výzva na predkladanie ponúk – Cukrárenské výrobky – zrušená zákazka

Zákazka malého rozsahu – do 5000 Eur Názov zákazky: „Cukrárenské výrobky“ Lehota na predkladanie ponúk je do 20.08.2019 do 11:00:00 hod. Výzva na predloženie ponuky Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritéria Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritéria Príloha č. 2 Návrh zmluvných podmienok Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie Informácia o zrušení VO

Čítať ďalej

Výzva na predkladanie ponúk – Projektová dokumentácia stavby: Rekonštrukcia časti D – nová lehota

„Verejný obstarávateľ Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice predlžuje lehotu na predkladanie ponúk z pôvodnej lehoty 19.08.2019 do 10.00 hod. na novú lehotu do 21.08.2019 do 10:00:00 hod.“ Košice dňa 16.08.2019 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Zákazka malého rozsahu – do 5000 Eur Názov zákazky: „Projektová dokumentácia stavby: Rekonštrukcia časti D“ Lehota na predkladanie ponúk je do 19.08.2019 do 10:00:00 hod. Výzva na predkladanie ponúk Projektová dokumentácia časti D Príloha č. 1 Výzvy – Návrh na plnenie kritéria Príloha č. 2 Výzvy – Návrh Zmluvy o dielo Príloha č. 1 k ZoD Opis predmetu zakazky Priloha č. 3 Výzvy – Čestné vyhlásenie Príloha č. 4…

Čítať ďalej

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this