Výzva na predkladanie ponúk – Cukrárenské výrobky – zrušená zákazka

Zákazka malého rozsahu – do 5000 Eur Názov zákazky: „Cukrárenské výrobky“ Lehota na predkladanie ponúk je do 20.08.2019 do 11:00:00 hod. Výzva na predloženie ponuky Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritéria Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritéria Príloha č. 2 Návrh zmluvných podmienok Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie Informácia o zrušení VO

Čítať ďalej

Výzva na predkladanie ponúk – Projektová dokumentácia stavby: Rekonštrukcia časti D – nová lehota

„Verejný obstarávateľ Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice predlžuje lehotu na predkladanie ponúk z pôvodnej lehoty 19.08.2019 do 10.00 hod. na novú lehotu do 21.08.2019 do 10:00:00 hod.“ Košice dňa 16.08.2019 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Zákazka malého rozsahu – do 5000 Eur Názov zákazky: „Projektová dokumentácia stavby: Rekonštrukcia časti D“ Lehota na predkladanie ponúk je do 19.08.2019 do 10:00:00 hod. Výzva na predkladanie ponúk Projektová dokumentácia časti D Príloha č. 1 Výzvy – Návrh na plnenie kritéria Príloha č. 2 Výzvy – Návrh Zmluvy o dielo Príloha č. 1 k ZoD Opis predmetu zakazky Priloha č. 3 Výzvy – Čestné vyhlásenie Príloha č. 4…

Čítať ďalej

Pre zvýšenie bezpečnosti pribudol v Stredisku sociálnej pomoci externý defibrilátor

Automatický externý defibrilátor (AED) pribudol v uplynulých dňoch v priestoroch Strediska sociálnej pomoci mesta Košice na Garbiarskej ulici. V prípade núdze ho môžu využiť aj bežní občania – k dispozícii bude nepretržite prostredníctvom recepcie strediska.V zariadení je 190 klientov, ktorých priemerný vek je 82 rokov. Pre klientov aj zamestnancov bude externý defibrilátor k dispozícii prostredníctvom zdravotného úseku, ktorého zamestnanci boli odborne vyškolení manažérmi zdravotníckeho úseku košickej záchranky, defibrilátor bol zakúpený vďaka finančnému daru súkromnej osoby.

Čítať ďalej

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this