O záujmové krúžky je záujem

Klientom nášho zariadenia ponúkame  zmysluplné trávenie voľného času formou záujmových a terapeutických činností. S cieľom udržania ich duševnej pohody a zvýšenia kvality života. Práca v tvorivej dielni, o ktorú je zo strany prijímateľov sociálnej služby značný záujem, je založená na rozvíjaní jemnej a hrubej motoriky, kognitívnych a komunikačných schopností, tiež zručností a návykov. Snahou odborných referentiek sociálneho úseku, pod vedením ich vedúcej Mgr. Miriam Kolbaskej, je aj takýmto spôsobom docieliť zvýšenú starostlivosť o klientov, za účelom zvýšenia kvality ich života. Tvoria a zhotovujú milé dielka z papiera, kartónu, cesta, textílie, dreva a iných vhodných materiálov. Aktuálne veľmi žiadaným motívom je zhotovovanie…

Čítať ďalej

Listy potešili seniorov

V rámci Mesiaca úcty k starším vyhlásili zamestnanci Knižnice pre mládež mesta Košice výzvu „Napíš list – poteš srdce“. Na výzvu reagovali jednotlivci aj školské kolektívy. Časť vyzbieraných listov bola doručená v týchto dňoch, zamestnancami knižnice starkým do nášho Zariadenia pre seniorov na Garbiarskej a Zariadenia opatrovateľskej služby na Južnej triede. Číslo vyzbieraných listov v tomto roku presiahlo tisícku. Ďakujeme všetkým, ktorí si našli čas, aby potešili ❤️ ľudí v zariadeniach sociálnych služieb. Ďakujeme zamestnancom knižnice za zrealizovanie krásnej myšlienky🙏👏.

Čítať ďalej

Navštívili nás členovia Školského parlamentu

Voľné chvíle seniorom v našom zariadení spestrili svojou prítomnosťou, žiaci druhého stupňa Základnej školy v Ždani. S deťmi strávili veľmi pekné dopoludnie. Zahrali si spolu spoločenské hry, precvičili jemnú motoriku v tvorivej dielni s bavlnkami. Starkých deti zaujali kúzelníckymi trikmi, vtipnými školskými zážitkami, vzájomnými rozhovormi. Vniesli medzi nich radosť, potešenie, energiu a kopec dobrej nálady. Žiakom Školského parlamentu ďakujeme za príjemnú a milú spoločnosť. Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia. Zvlášť ďakujeme Mgr. Martinke Dávidovej, sociálnej pedagogičke, ktorá to celé takto pekne zorganizovala❤.

Čítať ďalej

Dni s našimi starkými

Každý deň sa naši milí prijímatelia sociálnej služby majú možnosť zapojiť do rôznych spoločných aktivít, ktoré pre nich v zariadení s láskou organizujeme. Tí z nich, ktorí majú tvorivého ducha sa radi zapájajú do tvorivých záujmových činností. Z ich rúk tak vznikajú milé pekné dielka. Aktuálne v rámci tvorivých dielní vyrábajú spoločne vianočné dekorácie aj ozdoby. Pre seniorky, ktorým sú srdcu bližšie praktickejšie činnosti, tu máme k dispozícii pravidelné pečenie v útulne zariadenej kuchynke. Klientky vedia pripraviť vskutku veľmi lahodné pochúťky. Nedávnou takou bol aj koláčik – štedrák, ktorého lákavá vôňa sa tiahla celým našim zariadením a veľmi chutil. Klientky…

Čítať ďalej

Vzdelávaním ku kvalite

Neustále pracujeme na skvalitňovaní poskytovaných sociálnych služieb. Jednou z možností ako pracovať na vyšších štandardoch je poskytnúť našim zamestnancom možnosť kontinuálneho vzdelávania a dopĺňania vedomostí. Dňa 14.11.2022 u nás prebehlo školenie prostredníctvom odborného seminára s názvom „Prevencia vzniku dekubitov a komunikácia s prijímateľom sociálnych služieb a ich rodinnými príbuznými.“ Seminár bolo možné uskutočniť vďaka Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek v spolupráci so spoločnosťou HARTMANN – RICO. Potvrdenie

Čítať ďalej

Výzva na predkladanie ponuky – Chlieb a pekárenské výrobky

Názov zákazky: „Chlieb a pekárenské výrobky“ Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 29.11.2022 do 12:00:00 hod. Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/34436/summary Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.

Čítať ďalej

Svetový deň diabetu

Od roku 1991 si každoročne 14. novembra pripomíname Svetový deň diabetu (World Diabetes Day) vyhlasovaný Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a Medzinárodnou diabetickou federáciou. Cukrovkou dnes podľa údajov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva celosvetovo trpí viac ako 300 miliónov ľudí a očakáva sa, že tento počet sa počas nasledujúcich desaťročí zdvojnásobí. Na Slovensku trpí týmto ochorením viac ako 350-tisíc ľudí, pričom štvrtina z nich o svojom ochorení ani nevie. Pri príležitosti tohto dňa bola aj pre našich klientov uskutočnená edukačná prednáška prostredníctvom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach. Viedol ju pán MUDr. Maxim Kojš, ktorý nám poskytol cenné informácie o diabete, o jeho…

Čítať ďalej

Polievka svätej Alžbety

Mesto Košice aj tento rok pripravilo dobrovoľnú zbierku s názvom „Polievka svätej Alžbety“, ktorá je  zameraná na pomoc ľuďom, ktorí sa nachádzajú v rôznych ťažkých životných situáciách. Dobrovoľným finančným príspevkom sa stali naši klienti aj zamestnanci na Garbiarskej opäť, súčasťou veľkolepej myšlienky založenej na rozvíjaní dobra, empatie, lásky a mieru medzi všetkými ľuďmi. Dobrovoľná zbierka sa konala 11. novembra 2022. Tento rok bude výťažok zo zbierky rozdelený dvom organizáciám🙏👏  ✔️Zborovej diakonii cirkevného zboru ECAV Košice „CESTA NÁDEJE“  ✔️Centrum nepočujúcich ANEPS Košice, OZ

Čítať ďalej

Výzva na predkladanie ponuky – Mlieko a mliečne výrobky

Názov zákazky: „Mlieko a mliečne výrobky“ Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 24.11.2022 do 12:00:00 hod. Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/34342/summary Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.

Čítať ďalej

Zakúpili sme zdvíhacie zariadenia

V súvislosti so zabezpečením kvalitnej sociálnej služby v našom zariadení pre seniorov, sme zakúpili dve vysoko kvalitné výškovo nastaviteľné vakové zdvíhacie zariadenia. Poslúžia pre lepšiu manipuláciu s prijímateľmi sociálnej služby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Sú bezpečnou a dôstojnou pomôckou pre našich opatrovateľov pri osobnej starostlivosti o imobilných prijímateľov. Manipulácia s nimi a ich premiestňovanie je jednoduchšie a menej fyzicky náročné. Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny poskytlo nášmu zariadeniu pre seniorov na nákup zdvíhacích zariadení dotáciu vo výške 8000 €, mesto Košice vo výške 5600 €.👍

Čítať ďalej

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this