Poďakovanie

Vážená pani riaditeľka, touto cestou by sme sa chceli poďakovať Vám a celému kolektívu zariadenia za obetavú starostlivosť o našu mamku Máriu. Srdečná vďaka sestrám a opatrovateľkám na 4. poschodí za ohľaduplnosť, láskavosť, trpezlivosť a ľudský prístup k našej mamke, ako aj k nám, rodinným príslušníkom. Zároveň Vám všetkým prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov a do nového roka veľa šťastia, zdravia, pracovných a osobných úspechov.  S pozdravom dcéry klientky Márie G.

Čítať ďalej

Prví klienti majú podanie 3. dávky vakcíny úspešne za sebou

V zariadení pre seniorov máme úspešne za sebou prvé podanie posilňujúcej 3. dávky vakcíny proti COVID-19. K podaniu ktorej sa pristúpilo, aby sa obnovila ochrana proti covidu, lebo imunita získaná očkovaním časom klesá. K 10.12.2021 máme v zariadení pre seniorov zaočkovaných 83 klientov. V očkovaní plánujeme pokračovať aj v nasledujúcom týždni, nakoľko je záujem zo strany seniorov veľký. 

Čítať ďalej

Vylepšili sme vstupnú časť do zariadenia opatrovateľskej služby

V Zariadení opatrovateľskej služby na Južnej triede 23 sa nám obdobne, ako v Zariadení pre seniorov na Garbiarskej, podarilo ešte v tomto roku vylepšiť a skrášliť jeho vstupnú časť. V priebehu decembra bola namontovaná vstupná ochranná strieška, vybudoval sa nový chodník k smetným nádobám, zároveň sme opravili prístupový chodník v bočnej časti areálu. Všetky tieto opravy sa realizovali z bežných finančných prostriedkov SSPmK vo výške 1321,90 eur.

Čítať ďalej

Výzva na predkladanie ponuky – Chlieb a pekárenské výrobky

Názov zákazky: „Chlieb a pekárenské výrobky“ Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 23.12.2021 do 12:00:00 hod. Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/16420/summary Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.

Čítať ďalej

Výzva na predkladanie ponuky – Mlieko a mliečne výrobky

Názov zákazky: „Mlieko a mliečne výrobky“ Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 20.12.2021 do 12:00:00 hod. Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/14005/summary Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.

Čítať ďalej

Výzva na predkladanie ponúk – Mäso a mäsové výrobky

Názov zákazky: „Mäso a mäsové výrobky“ Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 16.12.2021 do 12:00:00 hod. Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/16265/summary Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.

Čítať ďalej

Poďakovanie

Rada by som reagovala na poskytované sociálne služby vo vašom zariadení. Nakoľko náš otec je u vás v starostlivosti už tri a pol roka a prešli sme rôznymi lepšími aj horšími obdobiami v jeho stave, môžem smelo povedať, že som veľmi spokojná. Personál celého zariadenia  od recepcie počnúc cez opatrovateľov, sestričky, upratovačky, sociálny, stravovací a zdravotný úsek  je veľmi komunikatívny a ochotný hneď riešiť vzniknuté situácie. Ja si to veľmi cením a myslím si, že momentálne vedenie zariadenia má jasný plán, ako ľudí viesť k tomu,  aby  sa  pri tejto náročnej práci dokázali správať empaticky a vytvárali pokojnú, pohodovú atmosféru, ktorá tam…

Čítať ďalej

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this