Revitalizácia oddychovej zóny prinesie viac zelene do areálu na Garbiarskej

Súčasťou plánu stratégie riaditeľky Zariadenia pre seniorov na Garbiarskej Zdenky Slovikovej je aj zveľadenie priestoru v bočnej časti areálu. Priestor by mal byť zmenený na príjemnú oddychovú zónu s upravenou zeleňou, rekonštruovaným múrom a spevnenou plochou, vyvýšenými záhonmi, lavičkami, solárnymi lampami, vodnými prvkami, vonkajšími fitness strojmi, závlahovým systémom a záhradným altánkom. Cieľom je vytvoriť príjemné miesto na oddych, aktivity a posedenia pre klientov zariadenia a ich príbuzných či známych. Pani riaditeľka sa rozhodla využiť príjemnú atmosféru našej spoločenskej miestnosti a predstaviť klientom vizualizáciu projektu, aby videli, ako bude priestor určený pre nich vyzerať. Mali množstvo otázok, plánované zmeny sa im veľmi…

Čítať ďalej

Deň matiek

Na druhú májovú nedeľu pripadá jeden z najkrajších sviatkov na svete, ktorý sa týka každého z nás, pretože každý máme mamu, alebo mamami sme. Deň matiek je špeciálny čas, kedy môžeme poďakovať našim mamám za lásku, pochopenie a starostlivosť, ktorú nám prejavujú. Mamy nám darovali to najcennejšie čo máme, a to je život. Preto by sme si ich mali ctiť a ľúbiť až do posledného dňa. Deň matiek sa netýka len našich mám, oslavujú ho aj staré mamy, ktoré sú často už na dôchodku a majú tak na vnúčatá dostatok času. Väčšina seniorov sa však so svojimi mamami môže stretnúť už len v…

Čítať ďalej

Prvá schôdza Rady klientov

Keďže bola u nás, na Garbiarskej, opäť obnovená činnosť Rady klientov, a boli zvolení jej zástupcovia, malo vedenie Zariadenia pre seniorov, na čele s pani riaditeľkou Zdenkou Slovikovou, možnosť stať sa účastníkmi prvej schôdze Rady klientov. Pani riaditeľka predstavila oboch zástupcov klientov, pána Knoteka a pána Robského, zároveň bol klientom predstavený aj pracovný tím zamestnancov pracujúcich po boku pani riaditeľky. Zástupcovia klientov si plne uvedomujú svoju rolu, že sú poradným orgánom vedenia nášho zariadenia v oblasti práv všetkých klientov a ich dôstojného života. Pripravili si celý rad rôznych podnetov, postrehov aj nápadov na vylepšenie, či zmenu ich “domova“ a podmienok v ňom. Prajeme zástupcom Rady klientov veľa…

Čítať ďalej

Staráme sa o svojich zamestnancov 

S cieľom podporiť zosúlaďovanie rodinného a pracovného života zamestnancov môže zamestnávateľ, aj ten náš, na Garbiarskej, realizovať opatrenia v oblasti organizácie práce aj podmienok výkonu práce. Pre zamestnancov sú zaujímavé aj nefinančné benefity, ako je flexibilný pracovný čas, možnosť práce z domu, odmeny pri pracovných a životných jubileách. To všetko môže podporovať tzv. work-life balans. Koncept, ktorý hľadá rovnováhu, ako najlepšie zosúladiť pracovný, rodinný a osobný voľnočasový život. Riaditeľka Zariadenia pre seniorov Zdenka Sloviková, si uvedomuje náročnosť práce v sociálnych službách. Zvlášť počas pandémie, kedy sa ešte viac zvýraznila potreba vyváženého striedania pracovných povinností a voľného času. Preto ponúkla svojim zamestnancom opäť…

Čítať ďalej

Naši seniori boli obdarovaní

Vlastnoručne vyrobené pozdravy, záplava kvetov, umelých aj živých. Od výmyslu sveta. Krásne, farebné, voňavé. To všetko pre potešenie našich seniorov na Garbiarskej pripravili a priniesli žiaci prvého stupňa ZŠ Valaliky v rámci projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. Veľmi milý darček na piatkové odpoludnie. Usilovným žiakom a ich pedagógom vyjadrujeme veľké ĎAKUJEM.

Čítať ďalej

Boli sme úspešní

Spoločnosť Henkel Slovensko sa dlhodobo venuje systematickej podpore seniorov nad 65 rokov. V rámci grantového programu Henkel Slovensko seniorom 2022 bol podporený aj náš projekt sumou 500 eur. Do programu bolo predložených spolu 125 projektov, pridelené financie bude potrebné vyčerpať do 30. 9. 2022. V našom pláne modernizácie sociálnej služby na Garbiarskej už dlhšie dominuje myšlienka vytvorenia multisenzorickej miestnosti s využívaním metódy zvanej „snoezelen“. Základom je sprostredkovanie príjemných zmyslových zážitkov v atmosfére dôvery a uvoľnenia. Plne vybavené prostredie snoezelen by mohlo našim klientom poskytnúť úžasné zdravotné benefity, príjemný relax aj priestor na zmysluplné voľnočasové aktivity. S pridelenými financiami od Henkel-u môže náš pracovný…

Čítať ďalej

20. máj – Svetový deň masmédií

Masmédiá, prostriedky masovej komunikácie, slúžiace na šírenie informácií a zábavy medzi veľké množstvo ľudí, slávia svoj deň. V roku 1966 bol ustanovený II. vatikánskym koncilom s cieľom vzdať hold ľuďom pracujúcim v redakciách novín a časopisov a ľudí podieľajúcich sa na divadelnej, filmovej, televíznej a rozhlasovej tvorbe. Je nesporné, že práve táto skupina ľudí vo veľkej miere ovplyvňuje myslenie každého z nás, celej spoločnosti. Aj našich starkých. Sledovanie televízie, čítanie novín či časopisov, počúvanie rozhlasu, to sú všetko aktivity, ktoré majú naši starkí veľmi radi.

Čítať ďalej

Odvaha, zomknutosť, trpezlivosť a lojálnosť

Sme jedným z najväčších zariadení sociálnych služieb na Slovensku, čo do počtu klientov a tým aj početnosťou personálu. Je nás takmer 300 v budove s dvoma traktami, v ktorej sa nachádzajú ubytovacie i kancelárske a prevádzkové priestory, kde je po celý deň veľká migrácia osôb. Aj nás zasiahli mimoriadna situácia a následne aj núdzový stav v dôsledku šírenia ochorenia covid nečakane a potreba riešenia nových, s tým súvisiacich problémov súbežne s plnením stálych, bežných pracovných úloh. Začneme dosiahnutým výsledkom, na ktorý sme patrične hrdí, a to že sme obe vlny pandémie zvládli bez väčších následkov. V zariadení neprepukla epidémia, ochorenia sa vyskytovali sporadicky, v menších počtoch ochorení osôb, vďaka opatreniam, ktoré boli prijaté mnohokrát skôr,…

Čítať ďalej

Môže hudba liečiť?

Rôzne podoby hudby majú nesporný vplyv na emócie a city človeka. Je to spôsob, ktorý pomáha pri odstraňovaní rôznych zmien nežiadúceho správania či  konania. Informácie, ktoré hudba sprostredkúva, jej rytmus, tempo, či melódia ovplyvňujú náladu i myšlienky. Hudba pôsobiaca na človeka v správnej miere môže prinášať pocit slobody i psychického uvoľnenia. Nenútený, príjemný zvukový priestor by mal stimulovať a napĺňať prirodzené potreby človeka. Práve o toto všetko usilujú naše sociálne pracovníčky. Sprostredkovali pre našich starkých hudobný koncert známeho a obľúbeného slovenského speváka, ktorý ich svojim spevom pobavil aj rozveselil.

Čítať ďalej

Kvetinky pre pohladenie duše

Príroda nám poskytuje toho veľmi veľa, takmer všetko, aby človek mohol žiť zdravo a šťastne. Je potrebné iba poznať tú správnu cestu ako používať jej dary. Jedným z nich sú rastlinky. Ich priaznivý vplyv na ľudské telo ako celok je známy už dávno. Nemusí to byť  iba fytoterapia, pri ktorej sa využívajú priame liečivé účinky rastlín. Terapiou podľa výskumov je aj práca s rastlinami, ktorá znižuje krvný tlak, srdcovú frekvenciu, hladinu stresu a napomáha ľuďom trpiacich depresiou. Podľa psychológie farieb je dokázané, že zelená farba, ktorú majú rastlinky,  je farbou, ktorá na človeka pôsobí upokojujúco a harmonizujúco. Zlepšuje podráždenosť, potláča únavu,…

Čítať ďalej

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this