Prijímateľov zaujal príbeh slovenského drotárstva

Časť našich prijímateľov sociálnej služby absolvovala prehliadku Východoslovenského múzea v Košiciach. Zaujala ich expozícia v historickej budove „Nomádi Európy“, ktorá tu aktuálne prebieha a prináša neuveriteľný príbeh odriekania a šikovnosti roľníkov z chudobných regiónov severozápadného Slovenska a Spiša. Prostredníctvom dobových fotografií a starožitných drôtených výrobkov, približuje históriu pôvodného remesla slovenských drotárov v cudzine. Vystavené sú predmety každodennej potreby aj rôzne remeselné výrobky. Seniorom ponúkla výnimočný zážitok z prehliadky neobyčajných drôtených diel. Dozvedeli sa, že drotárstvo je zapísané v kultúrnom dedičstve UNESCO.

Čítať ďalej

Výzva na predkladanie ponuky – Mäso a mäsové výrobky

Názov zákazky: „Mäso a mäsové výrobky“ Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 09.06.2023 do 12:00:00 hod. Zákazka je realizovaná prostredníctvom elektronického systému IS EVO. Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému. Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/oznamenia/469569

Čítať ďalej

Prijímateľky si dopriali sladké osvieženie

Slnečné lúče bývajú spúšťačom pozitívnej energie a dobrej nálady. Majú blahodarný účinok aj na našich prijímateľov sociálnej služby. V piatok dopoludnia „vytiahla“ naša inštruktorka Renátka, niektoré naše seniorky na zmrzlinu, do neďalekej cukrárne. Všetci milujeme túto letnú pochúťku, ani naši prijímatelia nie sú výnimkou. Posedenie na terase cukrárne a sladké osvieženie s radosťou uvítali. Aj takéto na oko drobné radosti, majú pre našich prijímateľov veľký význam. Okrem toho, že sa medzi nimi prehlbujú vzájomné vzťahy, vznikajú priateľstvá, vytvára sa aj vzájomná dôvera. Pripomíname a ukazujeme im, že sú stále súčasťou spoločnosti, a to aj mimo priestoru strediska.

Čítať ďalej

Naďalej skrášľujeme naše prostredie 

V zariadení sme spojili príjemné s užitočným, aby sme ešte viac spríjemnili a skrášlili prostredie našim seniorom. Priestor dvoch oddychových átrií nám dáva veľa možností na realizáciu. S prijímateľmi a zamestnancami sme zorganizovali brigádu. Zakúpili sme a osadili vyvýšené záhony, vysadili kvetinky🌷, priesady paradajok, uhoriek aj papriky🌱. Doplnili sme sadenice kríkov malín a černíc. Starostlivosť im budú venovať prijímatelia sociálnej služby. Všetci sme veľmi zvedaví na plody našej práce. Vzájomnou spoluprácou si vytvárame pocit spolupatričnosti a súdržnosti. Spoločne sa podieľame na spríjemňovaní a skrášľovaní nášho prostredia. Vlastnou kreativitou si kreujeme prostredie🍀, ktoré vyhovuje preferenciám a potrebám obidvoch strán. Takáto spolupráca posilňuje naše vzťahy a vytvára príjemnú…

Čítať ďalej

Komunitné stretnutie  prijímateľov s vedením

V tomto mesiaci sa uskutočnilo ďalšie komunitné stretnutie prijímateľov sociálnej služby s pani riaditeľkou, vedúcimi úsekov a sociálnymi pracovníkmi. Zástupcovia prijímateľov si plne uvedomujú, že sú poradným orgánom vedenia zariadenia v oblasti práv všetkých prijímateľov a ich dôstojného života. Opäť si spolu s ostatnými prijímateľmi pripravili celý rad postrehov a nápadov na vylepšenie, či zmenu ich “domova“ a podmienok v ňom. Tiež vyjadrili poďakovanie vedeniu za napredovanie, skrášľovanie prostredia a skvalitňovanie poskytovaných sociálnych služieb. „Schôdzovanie“ viedla naša pani riaditeľka😇. Súčasťou bolo malé občerstvenie, dobrota – hanácky koláčik a podávala sa aj kávička. Koláčiky vďačne upiekol a nachystal personál našej kuchyne👍.

Čítať ďalej

Žiaci boli milým rozptýlením pre našich seniorov

S veľkým potešením sme u nás privítali žiakov zo Základnej školy na Masarykovej ulici. Medzi našich prijímateľov sociálnej služby znovu priniesli rozptýlenie, radosť, zábavu i pozitívnu energiu. Zahrali si s nimi spoločenské hry, zarecitovali básničky, zaspievali pesničky a porozprávali im vlastné milé príhody. Seniori pookriali. Tešia sa na ďalšie spoločné stretnutia.

Čítať ďalej

Zvládanie situácií „nekľudu“

Deeskalácia je zmierňovanie konfliktu, napätia alebo agresie. Do deeskalácie v sociálnych službách kladieme na prvé miesto prevenciu. Vedieť zvládať situácie „nekľudu“ a bezprostredného ohrozenia seba, alebo prijímateľov sociálny služieb, má byť základná zručnosť odborného zamestnanca pracujúceho v sociálnych službách. Je to nesmierne dôležité pre vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť všetkých prijímateľov sociálnych služieb. Verbálne, neverbálne prejavy, fyzické ataky prijímateľov sociálnych služieb majú rôzne prejavy a dôvody. Môžu to byť prejavy ich zdravotného stavu, zdravotného znevýhodnenia, momentálneho sociálneho stavu. Môže to byť aj prejav, odozva na naše správanie, naše nepochopenie, nevedomosť o spúšťačoch takéhoto správania. Dôležité je mať zostavený „písomný návod“ – rizikový…

Čítať ďalej

Oslava Dňa matiek na Garbiarskej

Mama je v živote všetkým❤️. Je útechou v trápeniach, nádejou v zúfalstve, silou v okamihoch slabosti. Je prameňom súcitu, trpezlivosti a zhovievavosti. Včerajší deň v Stredisku sociálnej pomoci mesta Košice patril mamám, babičkám, prababičkám – našim seniorkám. Pri príležitosti nedeľného Dňa matiek, pripravilo pre nich vedenie strediska peknú oslavu, v rámci ktorej vystúpila hudobná skupina Dubina a tanečná skupina senioriek. Blahoželaním si mamy – seniorky uctili, okrem riaditeľky strediska aj milí hostia. Ružičkou🌹prítomné dámy obdaroval a potešil primátor mesta Jaroslav Polaček, námestníčka primátora Lucia Gurbáľová a starosta mestskej časti Košice – Sever Ing. František Ténai, ktorí im popriali k sviatku veľa zdravia a spokojnosti….

Čítať ďalej

Krásny Deň matiek

Mama je v živote všetkým: Útechou v trápeniach, Nádejou v zúfalstve, Silou v okamihoch slabosti … Je prameňom súcitu, Trpezlivosti a zhovievavosti. Ten, kto ju stratil, stratil hruď, Na ktorú by položil svoju hlavu, Ruky, ktoré by mu žehnali, oči, ktoré by nad ním bdeli …  Želáme všetko najlepšie všetkým mamám .

Čítať ďalej

Oslávili sme životné jubileá prijímateľov

Dvadsaťosem prijímateľov sociálnej služby si v tomto týždni, v spoločenskej miestnosti Strediska sociálnej pomoci mesta Košice, užilo oslavu svojich životných jubileí. O kultúrny zážitok sa im postarala ženská spevácka skupina Malina. Oslávenci si spolu s nimi aj zaspievali. Pani riaditeľka sa prítomným prihovorila pekným slovom a básňou. Oslávencov sme si uctili blahoželaním a kvietkom. Dojatí prijímatelia poďakovali za veľmi peknú oslavu. Rozchádzali sme sa s pohládzajúcim pocitom. Aj takýmto spôsobom prejavujeme našim seniorom, že nám na nich záleží .

Čítať ďalej

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this