Oslavy jubilantov 

V zariadení pravidelne oslavujeme narodeniny a významné životné jubileá našich prijímateľov sociálnej služby. Organizujeme pre nich spoločné posedenia spojené s gratuláciami. Tento krát sme si uctili októbrových a novembrových jubilantov. Každý z nich dostal ružu a pochutnal si na sladkom dezerte. Posedenie im spríjemnili piesne ženskej speváckej skupiny „Severanka“. Oslávencim srdečne blahoželáme❤️.

Čítať ďalej

Napíš list – poteš srdce

Knižnica pre mládež mesta Košice chcela aj tento rok upriamiť pozornosť verejnosti na sociálnu izoláciu a osamelosť seniorov. V rámci mesiaca úcty k starším bola opäť spustená  kampaň „Napíš list – poteš srdce“, aby spoločne s čitateľmi mohli seniorov potešiť pozitívnymi odkazmi. Čitatelia, ale aj široká verejnosť, mohli ručne písané odkazy, priania aj kreslené obrázky adresovať starkým a priniesť ich priamo do pobočiek knižnice, alebo ich poslať poštou. Zamestnanci knižnice priniesli aj našim prijímateľom sociálnej služby obrovské množstvo takýchto prianí a odkazov, ktorými ich nesmierne potešili. Zamestnancom knižnice a všetkým, ktorí sa do tejto krásnej kampane zapojili ďakujeme.

Čítať ďalej

Výzva na predkladanie ponuky – Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre stavbu „Rozšírenie siete hospicov o hospic v Stredisku sociálnej pomoci mesta Košice“

Názov zákazky: Vyhotovenie projektovej dokumentácie stavby „Rozšírenie siete hospicov o hospic v Stredisku sociálnej pomoci mesta Košice“ Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 04.12.2023 do 12:00:00 hod Zákazka je realizovaná prostredníctvom elektronického systému IS EVO. Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému. Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/489871

Čítať ďalej

Polievka svätej Alžbety

Mesto Košice si tento rok pripomína 4. výročie vyhlásenia svätej Alžbety Uhorskej za svoju patrónku. Pri tejto príležitosti sa konala dobrovoľná zbierka „Polievka svätej Alžbety“, ktorá je zameraná na pomoc ľuďom nachádzajúcich sa v rôznych ťažkých životných situáciách. Aj naši prijímatelia sociálnej služby a zamestnanci prispeli dobrovoľným finančným príspevkom. Posolstvo svätej Alžbety, ktorá pomáhala chudobným sa aj my snažíme šíriť ďalej.

Čítať ďalej

Nešírte nenávisť a hnev

So smútkom čítam, čo sa deje v zariadení, ako sa útočí na pani riaditeľku, je mi z toho zle. Áno, všade sa vyskytujú problémy, vyčerpanosť, práca je ťažká, fyzicky aj mentálne, no vybrali sme si ju sami, máme držať spolu, komunikovať, hľadať zlepšenia, vzťahy medzi sebou, nie hodiť všetko na pani riaditeľku. Pracovala som v zariadení skoro 10 rokov, odkedy prišla do zariadenia pani riaditeľka, nikdy som nemala pocit, že šikanuje, kontroluje, nikdy, skôr naopak. Keď som pani riaditeľku požiadala o nejakú službu, pomôcky pre klientov, bolo to rôzne, vždy, opakujem, vždy zabezpečila mnou podané žiadosti vo veľmi krátkom čase,…

Čítať ďalej

Pohyb je dôležitý

Zaujímavá prednáška o dôležitosti pohybu zaujala našich prijímateľov sociálnej služby. Ústrednou témou bol pohyb, pozitívne myslenie a socializácia, ako nevyhnutná súčasť v živote človeka. V prípade výskytu ochorení, hlavne pri diabetes mellitus (DM) je starostlivosť o nohy obzvlášť dôležitá, pretože zanedbanie môže spôsobiť veľké komplikácie a nepriaznivo ovplyvniť ďalší život človeka. V rámci prednášky, ktorú viedla Mgr. Renáta Gibodová, staničná sestra Kliniky angiológie z Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, boli zodpovedané viaceré otázky. Napríklad čo robiť, čomu sa vyhnúť pri rôznych bolestiach nôh, aké cviky možno precvičovať počas dlhého státia alebo sedenia apod. Po skončení prednášky obdržal každý senior…

Čítať ďalej

Cesta k mentálnej agilite

Spoločne trávené chvíle sú skvelou príležitosťou, prvkom, ktorý ľudí spája. Naši seniori majú radi takýto čas a radi sa stretnú pri spoločenských hrách alebo kávičke s vlastnoručne pripravenou maškrtou. Radosť, úsmev a zábava, ale aj pocit istej spolupatričnosti sú pridanou hodnotou, ktorú pri tom zažívajú.

Čítať ďalej

Filmové návraty

Naši prijímatelia sociálnej služby sa tešia filmovým návratom. Kvalitné herecké obsadenie, vynikajúce stvárnenie postáv je zárukou toho, že sme zvolili aj tento krát dobrý výber. Film Orlie pierko z roku 1971 je pokračovaním životných osudov hrdinov filmu Medená veža. Prítomní seniori sa tak mohli vrátiť v čase, keď boli mladší a zaspomínať si na vtedajšiu dobu. Podávala sa aj dobrá kávička a teplý čajík, ktoré seniorom venovali žiaci ZŠ Tomášikova 31. Seniori strávili pekné dopoludnie pri filme, ktoré pre nich zorganizovala inštruktorka sociálnej rehabilitácie Renátka.

Čítať ďalej

Škatuľa plná pozdravov od žiakov

Na našich starkých v zariadení pre seniorov, mysleli aj žiaci Základnej školy na Krosnianskej ulici 2. Doručili nám vlastnoručne vyrobené pozdravy. Obálky označili krstnými menami, aby každý jeden pozdrav poputoval k určenej osobe. Učiteľom aj žiakom za túto peknú iniciatívu ďakujeme❤️.

Čítať ďalej

Vrúcne pozdravy a listy od žiakov zo ZŠ Tomášikova

Mgr. Csontosová so štvrtákmi zo Základnej školy na Tomášikovej ulici 31, k nám do zariadenia na Garbiarskej zavítali, aby našim seniorom osobne odovzdali pozdravy, listy a drobné darčeky. Vo vestibule zariadenia sa s nimi porozprávali, zarecitovali im básničky. Od žiakov tejto školy z iných ročníkov im odovzdali listy plné vrúcnych slov. Starkí ich na oplátku odmenili veľkým potleskom a poďakovaniami. Prisľúbili, že na každý jeden list odpíšu. Návšteva detí bola milá a prijímateľov potešila. Žiakom aj pani vychovávateľke ďakujeme❤️.

Čítať ďalej

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this