Starkých na Garbiarskej potešili pozdravmi školáci, prišli zaspievať aj seniorky zo Severu

Srdcia seniorov v Stredisku sociálnej pomoci mesta Košice, v týchto dňoch pohladili vlastnoručne vyrobené originálne pozdravy od žiakov 1. – 4. ročníka zo ZŠ Ľudovíta Fullu na Maurérovej ulici a listy od žiakov zo ZŠ Tomášikova v Košiciach. Vyrobili a napísali ich pod vedením svojich učiteliek, ktoré prišli s pekným nápadom takto potešiť a uctiť si seniorov v zariadení sociálnych služieb. Starkí si pozdravy prevzali vo vestibule zariadenia, a keďže je spev liekom na mnohé problémy, zaspievať im prišli seniorky z klubu dôchodcov z MČ Košice – Sever, za dodržania opatrení. Klienti zariadenia pre seniorov neskrývali slzy dojatia a radosti. Poďakovanie posielame triednym učiteľkám, milým detičkám aj vitálnym speváčkam, za…

Čítať ďalej

Jesenné práce v areáli zariadenia pokračujú

V týchto dňoch sa naši seniori aktívne zapojili do jesenných prác pri úprave a skrášlení areálu strediska. Pridali sa k nim aj niekoľkí zamestnanci. Spoločne sa venovali hrabaniu lístia a zazimovaniu trvaliek a kríkov v átriách, pričom poniektorí zužitkovali aj svoje bohaté záhradné skúsenosti. Zároveň si pri teplom čaji upevnili vzájomné sociálne kontakty. Brigáda bude pokračovať aj v ďalšie dni, kedy je v pláne pohrabanie lístia a vyzametanie priestoru v oddychovej priľahlej časti zariadenia. Teší nás záujem seniorov aj to, že im nie je ľahostajné, v akom prostredí sa vyskytujú a žijú.

Čítať ďalej

Výzva na predkladanie ponúk – Mrazená zelenina a hlboko zmrazené výrobky

Názov zákazky: „Mrazená zelenina a hlboko zmrazené výrobky“ Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 10.11.2021 do 12:00:00 hod. Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/15372/summary Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.

Čítať ďalej

Poďakovania

Vážená pani riaditeľka, srdečne Vás pozdravujem a z celého srdca Vám ďakujem za skvelé vedenie zariadenia, čo sa prejavuje aj v pozitívnych zmenách v starostlivosti o klientov a jej skvalitňovania. Vďaka za skvelú prácu Vám, pani vrchnej, sestrám, opatrovateľkám a celému Vášmu tímu. PhDr. Mária Lévyová __________ Vážená pani riaditeľka, týmto vyjadrujem svoju veľkú vďačnosť a vyslovujem obrovské poďakovanie všetkým zamestnancom a pracovníčkam, ktorí sa obetavo starali o moju mamku. Všetkým patrí moja srdečná vďaka a obdiv. Prajem všetko krásne, pohodové a hlavne zdravé dni! Gabriel P. s manželkou __________ Vážená pani riaditeľka, týmto by som chcel vyjadriť v mojom mene, určite aj v mene nebohej klientky – mojej mamky, úprimnú vďaku Vám a všetkým pracovníkom…

Čítať ďalej

SOS náramková služba, ktorá môže dôchodcom zachrániť život

Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4  má v ponuke poskytovaných sociálnych služieb aj cenovo dostupnú život zachraňujúcu službu SOS náramkovú službu. Ako to všetko funguje? Modernejšie prístroje fungujú prostredníctvom SIM karty. Kartu si senior zabezpečuje u mobilného operátora, ktorého si vyberie. Prístroj je nainštalovaný v domácnosti, prepojený je s náramkom, alebo náhrdelníkom, ktorý má klient stále pri sebe. Keď sa senior ocitne v akejkoľvek núdzi, stlačí náramok a cez prístroj sa ihneď prepája na operátora dispečingu v SSPmK, ktorý je k dispozícii nepretržite 24 hod., denne, sedem dní v týždni. Aká je mesačná úhrada? K využívaniu tejto služby je potrebné mať uzatvorenú zmluvu so SSPmK….

Čítať ďalej

Seniori si zaslúžia pozornosť, lásku i úctu

Október sa už tradične spája so seniormi, pripomína nám úctu k starším viac ako inokedy. Pri tejto príležitosti navštívili našich seniorov v Stredisku sociálnej pomoci mesta Košice študenti z Lekárskej fakulty UPJŠ, zo študijného odboru Zubné lekárstvo. Zavítali k nám síce za prísneho dodržania opatrení, no o to srdečnejšie. Seniorom zapriali všetko najlepšie a od Slovenského spolku študentov Zubného lekárstva im podarovali prípravky na ústnu hygienu a starostlivosť o zubné náhrady, pričom chceli poukázať na dôležitosť zubnej hygieny aj v seniorskom veku. Seniorom robí veľkú radosť, že aj takýmto pekným gestom sa mladí ľudia rozhodli preukázať úctu, aj to, že…

Čítať ďalej

Medzinárodný deň starších sme si pripomenuli so zamestnancami z odboru podpory zdravia a výchovy k zdraviu

Zamestnanci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach z odboru podpory zdravia a výchovy k zdraviu zorganizovali 7. októbra 2021 pre našich seniorov zdravotno – výchovnú aktivitu, zameranú na problematiku zdravia. Cieľom uvedenej aktivity bolo informovať starších ľudí, o aktuálnych prioritných otázkach týkajúcich sa zdravia, za využitia edukačno-intervenčných prístupov, výučbových pomôcok a edičných materiálov. V prepojení na Medzinárodný deň starších ľudí a mesiac úcty k starším bolo uvedené zrealizované s potrebou upriamiť pozornosť na problémy seniorov a možnosti zlepšenia kvality ich života. Seniori sa edukovali na témy – životospráva v staršom veku, vybrané psychosociálne aspekty starnutia a očkovanie v staršom…

Čítať ďalej

Novinky z Garbiarskej

Milí klienti, zamestnanci, rodinní príslušníci, priaznivci, priatelia, do pozornosti vám dávame naše nové októbrové vydanie občasníka “ Novinky z Garbiarskej“, v ktorom nájdete zosumarizovaný priebeh roka 2021 v SSPmK. Verte, napriek pandémii sme nezaháľali a je skutočne načo sa pozerať. Zároveň si vás dovoľujeme osloviť s prosbou, privítame, ak by ste nám vedeli a chceli byť nejako nápomocní, resp. chceli by ste sa zapojiť dobrovoľne do nejakej aktivity u nás (napr. forma odbornej prednášky, výstavy a pod.). Aktuálne hľadáme dobrovoľníka, ktorý ovláda hru na klavíri. Klavírnou hudbou u nás by sprevádzal pravidelné hudobné stretnutia „Čaj o piatej“, organizované pre našich seniorov, ktoré…

Čítať ďalej

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this