Výzva na predkladanie ponúk – Cukrárenské výrobky – zrušená zákazka