Výzva na predkladanie ponúk – Mrazená zelenina a hlboko zmrazené výrobky

Názov zákazky:

„Mrazená zelenina a hlboko zmrazené výrobky“

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 10.11.2021 do 12:00:00 hod.

Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/15372/summary

Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.