Výzva na predkladanie ponuky – Čerstvé ovocie, zelenina a zemiaky – zrušené VO

Názov zákazky:

„Čerstvé ovocie, zelenina a zemiaky“

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 16.03.2022 do 12:00:00 hod.

Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/18232/summary

Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.