Adventný čas, čas pokoja a stíšenia

Obdobie štyroch nedieľ pred Štedrou večerou nazývame advent. Je to obdobie pokoja, stíšenia, rozjímania aj dobročinnosti. Pre kresťanov je to najmä obdobie čakania na príchod Spasiteľa a duchovných príprav na Vianoce. V tomto čase si pre našich seniorov – prijímateľov sociálnej služby pripravili „externí“ seniori veľmi pekné a zaujímavé pásmo vianočných piesní, básni, želaní aj hovoreného slova. Posolstvom bolo pripomenutie si tradícii spájajúcich sa s týmto predvianočným časom. Za pekné dopoludnie počas adventu v kruhu našich prijímateľov seniorom veľmi pekne ďakujeme❤️.