Aktivizácia našich prijímateľov

V starobe dochádza k značným zmenám aj v oblasti motoriky. Spomaľuje sa tempo, nastupuje znížená schopnosť robiť niektoré činnosti, či niekoľko činností naraz. Súčasťou tejto oblasti je jemná motorika. Spolu s našou pani Renátkou, inštruktorkou sociálnej rehabilitácie pomáhame pri aktivizovaní jemnej motoriky našich seniorov aj cez umeleckú činnosť.