Biblická hodinka s inštruktorkou

„Mojžiš sa stal pastierom a pásol ovce, ktoré patrili jeho svokrovi, madianskemu kňazovi Jetrovi. Raz prešiel so stádom za púšť a došiel k Božiemu vrchu Chorebu. Tam sa mu v plameni horiaceho kra zjavil anjel. Mojžiš videl, ako ker horí a nezhára. Povedal si: „Pôjdem pozrieť na ten zvláštny jav, prečo ker nezhára. Boh prehovoril k Mojžišovi …“, takto nejako začala biblické čítanie📖v úzkom kruhu prijímateľov sociálnej služby, inštruktorka Renátka. Celý príbeh a jeho záver väčšina z nás veriacich pozná. Mojžiš si tu nebol istý, že dokáže byť vodcom Božieho ľudu, ani že ho zachráni. Ale Boh si istý bol. Príbeh s prijímateľmi inštruktorka pekne rozobrala, spolu rozdiskutovali tému. Dospeli k záveru, že Boh nechce od každého, aby bol veľkým vodcom, alebo zachránil druhých. Má však poslanie pre každého z nás. Biblická hodinka našich prijímateľov uspokojí, naplní duchovnom a spoločné modlitby sú súčasťou nášho duchovného života 🙏.