Dejiny do kroniky vpísané

Slovo kronika pochádza z gréckeho slova chronos – čas. Označuje záznam udalostí, údajov, osôb a javov významných pre ich evidovanie, poznanie či pochopenie. Je to akási pamätná kniha, opisujúca udalosti v chronologickom časovom slede. Zatiaľ čo najrozsiahlejšia stredoveká tzv. svetová kronika zachytáva dejiny sveta, kronika na Garbiarskej zachytáva dejiny Strediska sociálnej pomoci mesta Košice od jeho vzniku. Kroník tu máme hneď niekoľko, aj kronikárov. Zaujímavé dielka, do ktorých môže nahliadnuť každý kto má záujem, či už sú to klienti, návštevníci, príbuzní, alebo zamestnanci. Na niektoré záznamy je naša pani riaditeľka Zdenka Sloviková obzvlášť hrdá. Sú to napríklad tie, kedy naše zariadenie navštívila pani prezidentka Zuzana Čaputová, alebo pán primátor Jaroslav Polaček. Hlavne však tie, ktoré mapujú a popisujú spokojný a šťastný život našich klientov.