Deň zdravia pre zamestnancov

V spolupráci s poisťovňou UNION sme u nás zorganizovali I. ročník Dňa zdravia, pre našich zamestnancov. Okrem benefitného programu, ktorý sme pre nich v spolupráci s poisťovňou UNION pripravili, mohli zamestnanci využiť aj bezplatné merania: tlak, BMI, spirometriu, z krvi cholesterol, hemoglobín a kyselinu močovú. Celý Deň zdravia organizačne zabezpečovala naša pani riaditeľka s Ing. Seifertovou, zamestnankyňou poisťovne, ktorá má na starosti VIP klientov, medzi ktorých sú zaradení aj naši zamestnanci. O účastníkov nebola núdza. Zamestnanci si akciu veľmi pochvaľovali. Koncom roka si zdravotné merania radi zopakujeme.