Fašiangové posedenie

Fašiangy majú pôvod v predkresťanskom období, bývajú na prelome zimy a jari. Predchádzajú veľkonočnému pôstnemu obdobiu, sú obdobím veselosti a hodovania. Za prítomnosti hudby a spevu členov zoskupenia „Opátčan“ si klienti zatancovali a zaspievali. Každý si k tomu pochutnal na sladkých šiškách a teplom čaji. Úsmev a dobrá nálada boli samozrejmou súčasťou celej udalosti.