Katarínska zábava

S menom Katarína sa spájajú rôzne príslovia a porekadlá. V tom čase je zvykom organizovať tanečné zábavy. Katarínsku zábavu sme zorganizovali aj pre našich seniorov. Tí sa zabavili, mnohí si aj zatancovali. Strávili tak krásne popoludnie plné zábavy a hudobných melódii. Zahrať🎻🎹 a zaspievať im do tanca prišlo hudobné duo „Bernát a Demeter“. Našim  sociálnym pracovníčkam ďakujeme za organizačné zabezpečenie a za vytvorenie skvelej atmosféry🍀.