Školáci potešili starkých darčekmi

Aby mali seniori v zariadeniach sociálnych služieb Vianoce aspoň o trochu veselšie, vznikol projekt, ktorý už päť rokov rozdáva tisíckam dôchodcov po celom Slovensku krabice naplnené láskou🎁.  Do láskavej výzvy „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok ? “ zabalili kúsok lásky a všeličo iné, aj žiaci a učitelia zo Základnej školy Laca Novomeského v Košiciach, ktorí darovali do nášho zariadenia až 110 vianočných balíčkov👏. V mene našich starkých im zo srdca ďakujeme ❤️. Poďakovanie patrí pani učiteľke Mgr. Alžbetke Melicherovej, ktorá celú túto akciu zorganizovala a postarala sa, aby sa dary k našim seniorom dostali načas a v poriadku.