Marec, mesiac knihy

Pri príležitosti mesiaca marca, ako „Mesiaca knihy“ nás navštívili pracovníčky Verejnej knižnice Jána Bocatia. Našim klientom predčítali z knihy „Tri povesti a tri historické štúdie z východu Slovenska“ od autorov Slavomíra Szabóa a Štefana Kolivoška. Klienti sa dozvedeli v akom čase a za akých okolností sa jednotlivé príbehy údajne odohrali. Kapitoly každou povesťou osvetľujú historické súvislosti v mestách a obciach  východného Slovenska. Ďakujeme za pretrvávajúcu spoluprácu a tešíme sa na ďalšie stretnutie s pani Mgr. Alena Zavockou a pani Mgr. Monikou Barvirčákovou z Útvaru regionálnej, koordinačnej a projektovej činnosti.