Medzinárodný projekt dobrovoľníckej činnosti

Stali sme sa súčasťou projektu „The Duke of Edinburgh´s International Award“, ktorý má svoju základňu vo Veľkej Británii a zameriava sa na študentov stredných škôl na medzinárodnej úrovni. Podporuje ich v snahe posunúť sa v cieľoch  prostredníctvom dobrovoľníckych aktivít. Náš tím obohatila a prispela svojou aktivitou študentka Gymnázia sv. Tomáša Akvinského, Dorotea. Bola veľkým prínosom pri našej práci s klientmi a vniesla k nám nové nadšenie a esprit mladíckej energie. Veríme, že naša spolupráca bude pre ňu prínosom a neskončila týmto projektom.