Monitor zdravia

Keďže sa potvrdilo, že prevencia je vždy lepšia, ako riešenie už vzniknutého zdravotného problému, zrealizovali sme pre našich klientov aj zamestnancov už opakovane „Monitor zdravia“.  Sledovali sme účinok po zmene nášho stravovania, po predchádzajúcich odporúčaniach,  aby sme zistili, či sa stravujeme správne. Prešli sme kontrolou stupňa viscerálneho tuku, ktorý sa spája s možnými rizikovými faktormi pre možný vývoj Diabetu typu 2 a srdcovo-cievnych ochorení. Zistili sme, ako sú na tom naše  kosti  a množstvo kalcia a ostatných minerálov. Výskumy preukázali, že cvičenie a tým rozvoj kostného tkaniva pomáha k vývoju silnejších a zdravších kostí. Pretože štruktúra kostí sa nemení v krátkom časovom úseku, je dôležité rozvíjať a udržovať zdravé kosti vyváženou stravou a dostatočnou telesnou aktivitou. Všetkých nás zaujímal aj metabolický vek, tento ukazovateľ porovnáva bazálny metabolizmus jedinca s priemerným bazálnym metabolizmom u rovnakej vekovej skupiny. Ak je metabolický vek vyšší ako skutočný vek, znamená to, že je potrebné zlepšiť bazálny metabolizmus. Zvýšená telesná aktivita pomáha zväčšiť objem svalového tkaniva a tým znížiť metabolický vek. Dozvedeli sme sa aj aký je náš celkový percentuálny podiel tekutín vo vašom organizme. Voda hrá dôležitú úlohu vo všetkých procesoch v organizme a nachádza sa vo všetkých bunkách, tkanivách a orgánoch. Zdravý podiel vody v organizme sa stará o efektívnu funkciu tela a tak redukuje riziko vzniku s tým spojených zdravotných problémov. Hodnoty vody v organizme sa samozrejme menia počas dňa a noci. Telo má po dlhej noci sklon k dehydratácii aj samotná strata vody v organizme počas dňa a noci je odlišná. Spotreba ťažkých jedál, alkohol, menštruácia, choroba, tréning a plávanie môžu taktiež spôsobiť zmeny v hospodárení s vodou.