Na štvrtom poschodí u nás vznikol požiar, našťastie len v rámci nácviku

Húkanie sirén, hasičské autá, hasiči, záchranári, policajti, autobusy z Dopravného podniku určené na evakuáciu. To všetko pútalo pozornosť dňa 27.1.2022 v odpoludňajších hodinách, pred Zariadením pre seniorov na Garbiarskej ulici. Zamestnanci aj prijímatelia zariadenia sa stali svedkami, no aj skutočnými aktérmi simulovaného mimoriadneho nácviku požiarneho poplachu a evakuácie osôb so zameraním na bezpečnosť prijímateľov. Cieľom bolo v praxi si precvičiť evakuáciu  zamestnancov aj klientov. Ďalej tiež vykonanie prvotných úkonov pri vzniku požiaru, privolanie hasičov, použitie základných hasiacich prostriedkov a rýchlej evakuácie z priestorov ohrozených požiarom. Akcia bola rýchla, odborná, trvajúca 55 minút a preverila schopnosti a zručnosti všetkých aktérov. Je nám úprimne ľúto nedávnej tragickej udalosti v Domove sociálnych služieb v Osadnom. Vnímame aké je dôležité byť pripravení aj na takéto udalosti. Naplno si uvedomujeme, že rýchly zásah personálu a hasičov je veľmi dôležitý a zachráni ľudské životy.

Mimoriadny nácvik požiarneho poplachu a evakuácie osôb sa realizoval aj v druhom zariadení SSPmK, Zariadení opatrovateľskej služby na Južnej triede 23, v piatok 28.1.2022.