Nadčasová hrdinka Starého zákona

Starý zákon je plný hrdinských príbehov a postáv, ktoré sa stali vzorom pre generácie ľudí. Jednou z takýchto postáv je Judita, žena, ktorá sa stala symbolom odvahy💪, odhodlania a vierohodnosti💝. Našim prijímateľom sme sprostredkovali zaujímavú prednášku o tejto hrdinke 🙂 Starého zákona. O svoje znalosti sa podelil diakon Dušan Demjanovič. Predstavil Juditu ako vzor. Ženu žijúcu v dobe silného patriarchátu, napriek tomu sa ničoho nebála a ukázala, že odvaha, odhodlanie a silná viera⛪ môže prekonať všetky prekážky. Seniorom sa inšpiratívna prednáška veľmi páčila. Onedlho sa s pánom Demjanovičom stretnú pri inej zaujímavej téme.

Rozhovor bol zaujímavý a poučný 😀