Nadčasovosť obľúbenej miestnosti

Miestnosť Snoezelen sa stáva čoraz obľúbenejším a využívanejším prostredím pre aktivizáciu aj relax našich prijímateľov. Rozširujeme ju o nové pomôcky, ktorých cieľom je posilniť, podporiť, resp. udržať prijímateľov na mnohých úrovniach. Pomôcky prispievajú k zmyslovej stimulácii, udržiavaniu kognitívnych funkcií, precvičovaniu jemnej motoriky, slúžia tiež na podporu komunikácie a podobne. Aktuálne sme ich rozšírili o UV naťahovacie kruhy, ktoré slúžia na podporu jemnej motoriky, gélovú hru „Labyrint“ na podporu jemnej motoriky a koncentrácie, aj obrázkovú kolekciu „Včera a dnes“ na podporu kognitívnych schopností.