Napíš list – poteš srdce

Knižnica pre mládež mesta Košice chcela aj tento rok upriamiť pozornosť verejnosti na sociálnu izoláciu a osamelosť seniorov. V rámci mesiaca úcty k starším bola opäť spustená  kampaň „Napíš list – poteš srdce“, aby spoločne s čitateľmi mohli seniorov potešiť pozitívnymi odkazmi. Čitatelia, ale aj široká verejnosť, mohli ručne písané odkazy, priania aj kreslené obrázky adresovať starkým a priniesť ich priamo do pobočiek knižnice, alebo ich poslať poštou. Zamestnanci knižnice priniesli aj našim prijímateľom sociálnej služby obrovské množstvo takýchto prianí a odkazov, ktorými ich nesmierne potešili. Zamestnancom knižnice a všetkým, ktorí sa do tejto krásnej kampane zapojili ďakujeme.