Netradičné formy práce s klientmi

V súčasnej dobe pribúda ľudí, ktorí trpia Alzheimerom či stareckou demenciou. Demencia je ochorenie, ktoré sa prejavuje chorobným oslabením rozumových schopností. Alzheimerova choroba je najčastejšou formou demencie. Dochádza pri nej k oslabeniu rozumových schopností či poznávacích funkcií. Hlavným prejavom je strata krátkodobej pamäte, naopak dlhodobá pamäť funguje. Ľudia sa vracajú do minulosti, keď boli malými deťmi alebo rodičmi. Na toto obdobie si spomínajú napriek tomu, že v prítomnosti už nespoznávajú svojich blízkych. Ideálnou formou práce s klientmi v takýchto prípadoch sú bábiky. Terapeutická bábika, ktorá vyzerá ako živá, dokáže u človeka vyvolať príjemné pocity. Môže prispieť k zníženiu agresivity, odbúraniu zmätenosti či úzkosti. Naši klienti reagujú na prítomnosť bábik pozitívne, majú z nich radosť. K netradičným formám práce s klientom, ktoré využívame v našom zariadení, nepochybne patrí aj naša „Retro zastávka“. Umiestnená je vo vestibule zariadenia. Našim seniorom pomáha zvládať ich každodenný život. Žiadny autobus tu však nestojí, slúži ako miesto rozjímania a spomienok u klientov, ktorí majú problém s vnímaním reality. V spomienkach sa im vynárajú časy, kedy žili aktívny život, keď v minulosti cestovali napríklad do zamestnania. Na autobusovú zastávku sa posadia s úmyslom cestovať, rozprávajú sa tu s ďalšími seniormi, pričom sa vnútorne upokoja. V našom zariadení sa snažíme zvyšovať úroveň a kvalitu poskytovaných služieb nielen zvyšovaním odbornosti u našich zamestnancov, modernizáciou priestorov, ale aj rôznymi pomôckami na skvalitnenie práce a činnosti s prijímateľmi sociálnej služby.