Nezabúdajme na životné prostredie

V rámci aktivít a ďalšieho vzdelávania sme pre našich prijímateľov sociálnej služby zrealizovali ekologickú prednášku na tému Triedenie odpadov. Zrealizovaná bola našim kolegom Ing. Ladislavom Štefanom. Účastníkov oboznámil so základnými druhmi odpadov, ich označovaním, spôsobom triedenia a následným spracovaním. Seniori sa aktívne zapájali, niektorí prednášajúceho príjemne prekvapili rozsahom a hĺbkou svojich znalostí. Mali sa možnosť dozvedieť aj ďalšie informácie z oblasti ekológie, zaujímavosti z procesu spracovania a ďalšieho využitia odpadov. Veríme, že prednáška bola pre našich seniorov poučná aj prospešná, že aj takýmto spôsobom dopomôžeme tomu, aby sme aj v našom zariadení mysleli viac ekologicky. Základom je totiž nielen správne triedenie a minimalizovanie tvorby odpadu, ale aj uvedomelosť.