Novinka v Snoezelen, dažďový stĺp si našiel svojich priaznivcov

Snoezelen je multifunkčná metóda, ktorú u nás realizujeme v príjemnom a pekne upravenom prostredí, pomocou svetelných a zvukových prvkov, vôní a hudby😌. Jej cieľom je vyvolanie zmyslových pocitov. Prijímatelia sa pohodlne usadia do relaxačného kresla🪑 a následne sa s nimi pokračuje v individuálnej terapii. Najčastejšie si zvolia reminiscenčnú terapiu s bazálnou stimuláciou a ľahkým tréningom pamäte. Vynikajúcou relaxačnou pomôckou, ktorú u nás využívame je dažďový stĺp, prostredníctvom, ktorého vzniká dažďový harmonizačný zvukový šum , čiže zvuk dažďových kvapiek, ktorý prijímateľov uvádza do hlbokých relaxačných hladín. Využívame tiež masážnu ortopedickú podložku na stimuláciu chodidiel 🦶. Bublinkový valec zasa prináša viaczmyslový zážitok. Cieľom je nielen celkové uvoľnenie, pohoda či spokojnosť, ale aj stimulácia zmyslového vnímania a podporovanie rozvoja osobnosti. Podpora sa vzťahuje na viaceré oblasti vývinu a to na oblasť vnímania, emocionalitu, kognitívne procesy, komunikáciu alebo motoriku. Riadime sa tu princípom nedirektívneho prístupu „nič sa nemusí, všetko je dovolené“.  Seniori sa tu rozhodujú sami, iniciatíva vychádza od nich. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo v našom zariadení pre seniorov zaviesť túto metódu, pretože naši prijímatelia sociálnej služby ju s veľkou obľubou využívajú. Zaslúžia si oddych a stimuláciu, ako základ pre relaxáciu a regeneráciu 👵 🍀.