Občasník 2022 „Novinky z Garbiarskej“

Milí klienti, zamestnanci, rodinní príslušníci, priaznivci, priatelia.

Vďaka sponzorsky získaným finančným prostriedkom, nám opäť v tomto čase, vyjde už II. vydanie nášho Občasníka „Novinky z Garbiarskej“, ktorý bude od pondelka k dispozícii u nás v stredisku. 

Nájdete v ňom aktuality, novinky, naše drobné radosti, úspechy, tvorivú činnosť našich senioriek, ktorej sa s láskou venujú, okrem iného aj recept na šťavnatý jablčník od našej pani Anky. Pripomenieme si našich oslávencov – októbrových jubilantov, či skvelé, nielen hudobné podujatia, aktivity a akcie, ktoré sme pripravili pre našich klientov v priebehu roka v našom zariadení.Napriek pandémii a rôznym úskaliam, či krízam sme vskutku nepoľavili ani nezaháľali. Je načo sa pozerať, aj sa čím pochváliť. 

Aktuálne prebiehajúca revitalizácia oddychovej časti, v sebe zahŕňa výsadbu stromov, kríkov, okrasných kvetín, realizáciu nových vyvýšených záhonov s lavičkovým sedením. Vznikne príjemná oddychová zóna s upravenou zeleňou a spevnenou plochou. K altánku pribudne vodný prvok –  fontána a tri zariadenia na cvičenie a rehabilitáciu.  Nová úprava bude slúžiť na relax a rozšírenie aktivít  v peknom parkovom prostredí. Súčasťou tejto časti je aj nová bezbariérová rampa, ktorá  umožní pohodlný prístup klientom s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Na novú oddychovú zónu prispelo zo svojho rozpočtu Mesto Košice sumou 70 000 eur. Naši starkí z Garbiarskej ju budú môcť využívať od začiatku decembra.

Občasník zachytáva ročný prierez našou činnosťou, poskytovanými službami, nášho života s našími starkými, od októbra 2021 do októbra 2022.

PS.

Všetkým, ktorí ste nám v tomto roku  pomáhali, zo ❤ ĎAKUJEME, nesmierne si to vážime a tešíme sa na ďalšiu našu spoluprácu.

Prajeme príjemné čítanie.

S úctou a vďakou

Zdenka Sloviková, riaditeľka

a vedúci zamestnanci úsekov