Očkovanie posilňujúcou dávkou vakcíny

Očkovanie posilňujúcou tzv. booster dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID – 19 je odporúčané každému imunokompromitovanému pacientovi. Aj naši klienti sa rozhodli podrobiť, v poradí už štvrtej, niekoľkí tretej dávke vakcíny. O tejto možnosti sa vopred poradili so svojím ošetrujúcim lekárom. Mnohí z nich si uvedomujú, že posilňujúca dávka má chrániť práve ich – seniorov v pobytových zariadeniach sociálnych služieb. K dnešnému dňu sa v našom zariadení pre seniorov očkovaniu booster dávkou podrobilo 67 klientov. Ďalšie kolo očkovania prebehne v nasledujúcom týždni.