Starkých potešili žiaci

V rámci predvianočných prekvapení navštívili našich starkých aj žiaci zo Základnej školy na Masarykovej ulici. Pod vedením pani učiteľky Mgr. Michaely Moskaľovej vyrobili krásne vianočné pozdravy, ktorými ich obdarovali. Seniorom darovali úsmev i pohladenie. Radosť mali žiaci aj naši starkí❤.