Odborná prednáška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Košice

Infekčné choroby od nepamäti sužovali ľudstvo. Nevítané baktérie, vírusy, kvasinky, plesne, jednobunkovce, alebo aj parazitické červy spôsobujú zdravotné komplikácie, z ktorých sa človek musí liečiť. Ich vlastnosti sú iba relatívne stále, pretože podliehajú vývojovým zmenám (evolúcia). O ich rôznych prejavoch, histórii, spôsoboch ako im možno predchádzať, o vakcinácii a pod. hovoril pán MUDr. Maxim Kojš. Prednáška bola naozaj zaujímavá, všetci zúčastnení si odniesli veľa užitočných informácií.