Oddychová zóna teší svojou krásou

Prijímatelia sociálnej služby už naplno a veľmi radi využívajú oddychovú časť areálu, ktorú sme pre nich, na jeseň minulého roku s láskou upravili. Tešia sa rozkvitajúcim stromom🌿, kvitnúcim kvietkom🌷, zelenej trávičke, spievajúcim vtáčikom. Mnohí z nich už pochválili a poďakovali, že tam radi zájdu, radi tam strávia oddychové chvíle s rodinou. Všetkým, ktorí nám dali spätnú väzbu, že túto časť aktívne navštevujú, posedia si, zacvičia, len tak sa poprechádzajú, či príjmu návštevy, ďakujeme za pozitívne ohlasy. Teší nás, že sa vám tam páči, že sa tam cítite príjemne. Súčasťou tejto časti je aj bezbariérová rampa, ktorá umožňuje pohodlný prístup prijímateľom s obmedzenou schopnosťou pohybu. Vynaložené úsilie a čas, ktoré sme tomu venovali naplnili náš cieľ aj poslanie. Pekne upravená oddychová časť, slúži tým najzraniteľnejším, našim milým seniorom❤️.