Oslava jubilantov

Každý klient v zariadení zažíva pravidelne oslavu svojich narodenín v kruhu ostatných klientov a zamestnancov zariadenia. Aj tentokrát dostali pozvánku všetci oslávenci. O hudobnú časť oslavy sa postarala spevácka ženská skupina Severanka, s ktorou si klienti spoločne zaspievali. Nálada bola skutočne výborná.