Oslávili sme životné jubileá prijímateľov

Dvadsaťosem prijímateľov sociálnej služby si v tomto týždni, v spoločenskej miestnosti Strediska sociálnej pomoci mesta Košice, užilo oslavu svojich životných jubileí. O kultúrny zážitok sa im postarala ženská spevácka skupina Malina. Oslávenci si spolu s nimi aj zaspievali. Pani riaditeľka sa prítomným prihovorila pekným slovom a básňou. Oslávencov sme si uctili blahoželaním a kvietkom. Dojatí prijímatelia poďakovali za veľmi peknú oslavu. Rozchádzali sme sa s pohládzajúcim pocitom. Aj takýmto spôsobom prejavujeme našim seniorom, že nám na nich záleží ❤️.